Nyheter
15 maj 2017
Vi söker nya medarbetare

Bergkrantz Arkitektur söker arkitekt, nyutexaminerad eller med några års erfarenhet av arbete på arkitektkontor. Skicka CV och portfolio till info@bergkrantz.se Välkommen med din ansökan!

11 maj 2017
Mycket på gång.

Äntligen har vi invigt vår nya terrassmöbel, ett stadigt bord och bänkar i massiv furu.

11 maj 2017
Ny grafisk profil

Idag är det premiär för vår nya hemsida och vår nya grafiska profil! Logotypen och den grafiska identiteten är gjord av Lars Fuhre. Sajten är programmerad och designad av Baptiste Guesnon. Veckan som kommer ska ägnas åt en testperiod då hemsidans barnsjukdomar och skavanker ska upptäckas och åtgärdas. Hör gärna av dig till Johan Kilander om du har några synpunkter.

Fler nyheter
Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Verksamheter
Övrigt
Titel Åsnen
Adress Sköntorpsvägen 27, Årsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Medarbetare Sara Eklund, Anna Martyniuk Kassai, Sandra Van Rooij Edfeldt, Clara Schubert, Maria Söderström
Tre projekt i ett
På ett befintligt kontorshus från 60-talet har vi ritat 3 snedställda bostadslameller i massivträkonstruktion. En stålbalkskonstruktion med plats för installationer skiljer gammalt och nytt. De totalt 111 lägenheterna, varav de flesta smålägenheter, nås via loftgång. Till de större lägenheterna på gavlarna hör också de långa balkongerna som ger byggnaderna en specifik karaktär. Det befintliga huset byggs om till skola och butiker. Öster om påbyggnaden har vi ritat ett studenthus med 90 lägenheter i brant terräng. Med sin fasad av glaserat tegel får huset en helt egen särprägel.
Titel Finnboda Trädgårdar
Adress Östra Finnbodavägen 34, 131 72 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till systemhandling
Uppdragsgivare HSB Stockholm
Medarbetare
Seniorboende i Nacka.
Totalt 5 hus varav 3 smalhus och 2 korshus, 109 lägenheter.
Två olika typologier med olika karaktär kompletterar den befintliga bebyggelsen uppe på Finnbodaberget.
Titel Tabellen
Adress Attundagränd 3, Sollentuna, Sverige
Skeden Från tävling till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Green Door
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai, Katrin Haraldsson , Maria Söderström
Vinst i en entreprenadtävling som utlystes av Sollentuna kommun 2013.
Byggnaden är utförd med stomme och bärande fasad i prefabricerad betong. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergisystem för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag.
Fasad av betongelement med ingjutet tegel.
De fyra fasaderna sluter sig kring en atrium gård som rymmer byggnadens kommunikation, loftgångs-
system och hisschakt.
Bostadshuset innehåller 156 studentlägenheter.
Titel Banken
Adress Landsvägen 60, Sundbyberg, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Förvaltaren
Medarbetare Katrin Haraldsson, Eva Höglund, Maria Söderström, Gustav Stjärnström, Sanna Fryk
Kvarteret Banken, ritat av Åke Östin, byggdes 1969 för att fungera som personalbostäder åt Marabou och rymmer efter ombyggnad, lägenheter, särskilt boende, butiker och lokaler.
Fasaden har fått en ny beklädnad av fibercementskivor och sockelvåningen har fått nya inslag av cortenplåt men behållit sin ursprungliga beklädnad av skiffer.
Titel Sandhamn
Adress Edagränd, Farsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare HMB Construction AB, Familjebostäder
Medarbetare Maria Söderström, Sanna Fryk, Eva Höglund, Katrin Haraldsson
Vinst i entreprenadtävling utlyst av Familjebostäder, i samarbete med HMB Construction. Två punkthus om 9 våningar ligger i en kraftig sluttning. Konstnärlig utsmyckning är fint integrerad med terrasseringar och gårdsmiljö.
Den gemensamma gården ovan garage avslutas med en sockel i grafisk betong.
Konstnärlig utsmyckning: Jennifer Forsberg
Foto: Michael Perlmutter
Titel Klockleund
Adress Perstorpsvägen 125, 123 63 Farsta, Sverige
Skeden Detaljplan
Uppdragsgivare Åke Sundvalls AB
Medarbetare Clara Schubert
Klockelund utgör en del av ett större stadsutvecklingsområde mellan Nynäsvägen och Dreviken i Farsta.
I kvarterets västra del föreslår vi en robust bebyggelse med fasader i tegel.
Husen trappar mellan 5 och 6 våningar och bildar en tydlig siluett mot gatan. Indragna balkonger och bearbetade entréer ger karaktär
åt kvarteret som innehåller både bostadsrätter, hyresrätter och en förskola. Totalt ca 90 lägenheter.
Titel Danvikshem, Kyrklängan
Adress Danvikshemsvägen 8, 131 31 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Medarbetare Clara Schubert, Katrin Haraldsson, Tanja Van Meulenbrock
Danviks hospital är Sveriges äldsta stiftelse och har en historia sedan 1500-talet. Den byggnad som inrymmer verksamheten idag, byggdes av Kreuger och Toll och ritades av Aron Johansson med invigning år 1915. Danvikshem har byggts om och moderniserats många gånger sedan dess och den lägre delen av Danvikshem som vetter ut mot vattnet och kallas för kyrklängan, är den senaste i raden av ombyggnader. Kyrklängan som tidigare inrymde personalbostäder är nu ombyggt till demensboende i två avdelningar.
Titel Stenyxan
Adress Vultejusvägen 67, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare SMÅA AB, Familjen Hoffman
Medarbetare Lina Lindqvist
11 st radhus i tre plan, 153 kvm. Prefabricerad stomme.
Titel Skåningen
Adress Drachmannsgatan, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Medarbetare Gustav Stjärnström, Sverker Arvidsson, Torbjörn Brensén, Jenny Söderberg
Punkthus i 11 våningar, 41 lägenheter, 2-4 rok. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergi system för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag.
Fasad av betongelement med ingjutet tegel.

Vilka vi är
Kontoret startades 1987 och ägs av Anders Bergkrantz. Merparten av våra projekt återfinns i stockholmstrakten, men vi har även uppdrag i andra delar av landet. Kontoret arbetar till stor del med bostäder i nyproduktion och planutredningar men har även erfarenhet av restaurering och ombyggnad, inredning, kontor, förskolor, skolor, sporthallar och mer udda och mindre projekt. Tillsammans har vi en bred kompetens inom byggande, gestaltning och planering. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och har en gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden. Vi har ett stort kontaktnät av teknikkonsulter och landskapsarkitekter.
Genom Arkitektmagasinet Bygg AB, ett byggbolag där vi inte bara ritar utan också bygger, är vi våra egna beställare och kan styra bygget och göra egna prioriteringar.
Vad vi kan
Vad vi vill
Vi tror att de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arkitektur är en helhetssyn och förståelse för ett uppdrags alla delar. En arkitektur där det byggtekniska och estetiska samverkar och tillsammans med uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapar långsiktiga värden för både användare och beställare.
Vi vill i nära samarbete med våra uppdragsgivare, stora som små, lyfta fram det som är specifikt i varje projekt och tillsammans skapa vackra, spännande och hållbara byggnader.

Kontakt
Bergkrantz Arkitektur AB.
Riddargatan 17B
114 57
+46 8 555 924 00
info@bergkrantz.se
Anders Bergkrantz
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 725 26 25
Calle H. Brensén
VD, Arkitekt SAR/MSA
+46 70 769 89 70
Kri Bennström
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 44
Sanna Fryk
Byggnadsingenjör
+46 70 896 72 69
Eva Höglund
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 42
Johan Kilander
Kreativ ledare, Arkitekt MSA
+46 73 518 77 46
Marika Lundberg
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 644 44 66
Clara Schubert
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 41
Gustav Stjärnström
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 43
Maria Söderström
Projektör
+46 73 518 77 45