Bergkrantz Arkitekter

Bergkrantz Arkitekter AB. Riddargatan 17B. 114 57 Stockholm. 08-555 924 00. info@bergkrantz.se.
Bergkrantz Arkitekter AB är etablerat i Stockholm sedan 1987 och leds och ägs av Anders Bergkrantz. De flesta projekten pågår i Stockholm med omnejd, men vi har även uppdrag i t.ex. Malmö, Västerås och Sundsvall.

Bergkrantz Arkitekter AB består till största delen av arkitekter. Vi åtar oss både större och mindre uppdrag och har erfarenhet av bostäder, planarbete, kontorsbyggnader, skolor, förskolor, sporthallar, men även mer udda och mindre projekt.

Arkitektmagasinet ägs till hälften av Anders Bergkrantz och till hälften av Lasse Vretblad. Arkitektmagasinet har fler projekt av industriell karaktär men ritar också bostäder.

Arkitektmagasinet Bygg AB, är ett litet byggbolag där vi som arkitekter inte bara ritar utan också bygger. Vi är i Arkitektmagasinet Bygg våra egna beställare, styr bygget och gör de prioriteringar som måste göras.