Bergkrantz Arkitekter

Bergkrantz Arkitekter AB. Riddargatan 17B. 114 57 Stockholm. 08-555 924 00. info@bergkrantz.se.

Priser

HANDKVARNEN

/ HANDKVARNEN / Nybyggnad av 21 st radhus i Rinkeby. Tilldelades FöreningsSparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan Stora Boendepris 2004

Läs mer

KORNET

/ KORNET / Nybyggnad av 13 lägenheter samt 9 radhus i Bergshamra. Utsett till bästa Riksbyggenprojekt 2001

Läs mer

UNDOMENS HUS 2

/ UNGDOMENS HUS / Nybyggnad inom stadsdelen Rinkeby av sporthall/allaktivitetshus. SA-Priset 1999.

Läs mer

ÖVERKIKAREN 34

/ ÖVERKIKAREN 34 / 1999 / Ombyggnad av kontorslokaler och lägenheter. Projektet fick Stockholms Byggmästareförenings Rotpris år 2000.

Läs mer

  • Uppdragsgivare: Wallenstam
  • Handläggande arkitekt: Johan Harneby
  • Adress: Hornsgatan / Södermalmstorg, Stockholm
VÄSTGÖTEN 2 M.FL

/ VÄSTGÖTEN 2 M.FL / Ombyggnad och upprustning av ca 750 lägenheter i Blackeberg. Pris för varsam ombyggnad år 1994 av Boverket och SAR.
Handläggare: Iskra Crisci

Läs mer

MÄSTER MIKAEL

/ MÄSTER MIKAEL / Ombyggnad av lägenheter och lokaler i hus från 1800-talet. Tilldelas SAR/Boverket pris för varsam ombyggnad 1994

Läs mer

Nomineringar

BOCKEN

/ BOCKEN / Ny tillbyggnad för konferensrum på innergård. Nominerat till Glaspriset 2010 samt ROT-Priset 2012

Läs mer

VÄMLINGE

/ VÄMLINGE / Påbyggnad av flerbostadshus på befintligt loftgångshus i Tensta
Nominerat till ROT-Priset 2013

Läs mer

VÄSTERGÖTLAND

/ VÄSTERGÖTLAND / Ombyggnad av Stockholms enda fullt bevarade industriminne. Nominerat till ROT-Priset 2006

Läs mer

SÖDERTÄLJE TINGSHUS

/ SÖDERTÄLJE TINGSHUS / Till-och ombyggnad av Södertälje Tingshus.
Nominerat till Årets bygge i Södertälje.


Handläggare: Bo Stockman

Läs mer

ASTRID

/ ASTRID / 25 seniorlägenheter i två hus med gemensam entré i Spånga. Nominerat till Årets bygge 2000.

Läs mer

UNGDOMENS HUS

/ UNGDOMENS HUS / Nybyggnad inom stadsdelen Rinkeby av idrottshall samt allaktivitetshus
nominerat till Kasper Sahlin priset 1999

Läs mer

TEGEN

/ TEGEN / 1996 /
Renovering av kulturhistoriska hus för bostäder och ateljéer. Nominerat till ROT-priset 1997

Läs mer

ÖVERKIKAREN 32, 33 del av 34

/ ÖVERKIKAREN 32, 33 del av 34 / Ombyggnad av lokaler och lägenheter. Nominerat Stockholms Byggmästareförenings Rotpris år 1995.

Läs mer

ECHO

/ ECHO / Upprustning av lägenheter och lokaler i hus från 1700 med delar från 1600-talet Nominerat till Rotpriset 1994.

Läs mer