Bergkrantz Arkitekter

Bergkrantz Arkitekter AB. Riddargatan 17B. 114 57 Stockholm. 08-555 924 00. info@bergkrantz.se.
 • Illustration:Anna Kassai
  Vy från österutefter Sköntorpsvägen
 • Illustration:Anna Kassai
  Vy från nordöst mot det nya studenthuset
 • Illustration:Anna Kassai
  Vy från väster utefter Sköntorpsvägen
 • Illustration:Anna Kassai
  Översiktsbild
 • Situationsplan