Bergkrantz Arkitekter

Bergkrantz Arkitekter AB. Riddargatan 17B. 114 57 Stockholm. 08-555 924 00. info@bergkrantz.se.
 • Vy från Björnsonsgatan
 • Foto:Michael Perlmutter
  Fasad mot söder
 • Foto:Michael Perlmutter
  Exteriör burspråk och balkonger
 • Foto:Michael Perlmutter
  Interiör - kök
 • Entré
 • Garagemur
 • Våningsplan