Bergkrantz Arkitekter

Bergkrantz Arkitekter AB. Riddargatan 17B. 114 57 Stockholm. 08-555 924 00. info@bergkrantz.se.
  • Foto:Michael Perlmutter
    Kv Staven vy från nordväst
  • Kv Staven vy från sydväst
  • Ny entré till marklägenheter
  • Foto:Michael Perlmutter
    Kv Käppen vy från gårdssida