Bergkrantz Arkitekter

Bergkrantz Arkitekter AB. Riddargatan 17B. 114 57 Stockholm. 08-555 924 00. info@bergkrantz.se.

Våra uppdrag

Tonvikten ligger idag bostäder, främst nybyggnation men också om- och tillbyggnader. Till största delen handlar det om flerbostadshus, där vi oftast arbetar från detaljplanenivå till färdigt hus. Beställarna är då större eller
mindre byggbolag. Små projekt kan vara ombyggnationer av vindar, hyresgästanpassningar och villor.

Oftast ingår detaljplanearbetet som en del i bostadsbyggandet. Många uppdrag kommer också direkt från staden som rena planutredningar. Det kan handla om stora grepp för större områden eller ett sökande efter att implementera befintliga strukturer. Ibland kommer uppdragen från byggare som söker områden att exploatera.

Vad vi kan

Tillsammans har vi en bred kompetens inom byggande, byggnadsvård och planering. Vi hanterar hela processen kring nybyggnation men vi har också prisbelönt kunskap inom restaurering och varsam ombyggnad av kulturskyddade hus.

Vi har ett långt och nära samarbete med andra kompetenser så som konsulter inom konstruktion, el, vvs, landskapsarkitektur, modellbyggare m.m. Vi har också ett väl inarbetat kontaktnät som behövs när det ställs krav på till exempel trafik, brand, buller
och tillgänglighet.

Vad vi vill

Vi är ett arkitektföretag med bred och hög kompetens med en strävan efter att hantera de flesta typer av arkitektuppgifter från tidiga idéer/utredningar och analyser till formgivning, projektering och projektledning.
Vår målsättning är alltid optimering av funktionella, ekonomiska och estetiska avväganden i arbetssätt och i våra lösningar. Varje uppdrag ska präglas av hög professionalism och ha god inlevelse i kundens behov och önskemål.
Vi vill också verka för ett sunt, resurshushållande och miljöanpassat byggande.

I varje projekt är förutsättningarna olika. Ett lyckat resultat står alltid
i förhållande till den problematik vi ställs inför. Ibland är budgeten smal, ibland
är den generös. Ambitionen för oss är att alltid uppnå ett så bra resultat som möjligt och att skapa en god och hållbar arkitektur, oavsett om det är små eller stora projekt.