Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Detaljplan
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Filmcementet
Namn Filmcementet
Datum 2019
Adress Trollesundsvägen 98, 124 57 Bandhagen, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Familjebostäder, Besqab
Handläggare Gustav Sjärnström
Medarbetare Sanna Fryk
Det sista av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört i kanten av Dalbottenparken i Högdalen och en bebodd lykta i området som skapar tryggare närmiljö.
Som ett grafiskt sjömärke med sitt spel av gröna och vita fasader. En lek med horisontella linjer för att dölja fogar och detaljer av glimmande metall och svart.

Entréhallens muralmålning av trianglar fångar upp husets palett av kulörer och mynnar ut i skyddsräcket av smide med samma tema. Med få element har målet varit att öka skärpan och hålla ner kostnaden.
Greken och Engelsmannen
Namn Greken och Engelsmannen
Datum Pågående
Adress Björnsonsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svenska Bostäder, JSB
Handläggare Clara Schubert, Eva Höglund
Medarbetare Sanna Fryk
2 punkthus i 9 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. 95 lägenheter, 2-5 rok.
Valla 2
Namn Valla 2
Datum Pågående
Adress Årstafältet, Stockholm, Sverige
Skeden Vinst i parallella uppdrag, detaljplaneskede
Uppdragsgivare SKB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Maria Söderström
Tillsammans med Utopia Arkitekter ritar vi varsin halva av ett kvarter på Årstafältet, Valla. Förslaget bygger på en idé om ett relativt öppet kvarter med bra kontakt med den kringliggande staden. Öppningar och passager till den gemensamma gården ansluter till lokalgator. Husen kläs med skivmaterial som möjliggör variation av kulörer och struktur och skapar karaktär och mångfald inom kvarteret. Tak bekläs i största mån med vegetation för att förbättra dagvatten hantering, ge ett trevligt visuellt intryck och bra närmiljö.
Åsnen
Namn Åsnen
Datum Byggår 2016-2017
Adress Sköntorpsvägen 27, Årsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström, Gustav Stjärnström, Sanna Fryk
Medarbetare Sara Eklund, Anna Martyniuk Kassai, Sandra Van Rooij Edfeldt, Clara Schubert, Maria Söderström
Tre projekt i ett. På ett befintligt kontorshus från 60-talet har vi ritat 3 snedställda bostadslameller i massivträkonstruktion. En stålbalkskonstruktion med plats för installationer skiljer gammalt och nytt. De totalt 111 lägenheterna, varav de flesta smålägenheter, nås via loftgång. Till de större lägenheterna på gavlarna hör också de långa balkongerna som ger byggnaderna en specifik karaktär. Det befintliga huset byggs om till skola och butiker. Öster om påbyggnaden har vi ritat ett studenthus med 90 lägenheter i brant terräng. Med sin fasad av glaserat tegel får huset en helt egen särprägel.
Finnboda Trädgårdar
Namn Finnboda Trädgårdar
Datum 2017
Adress Östra Finnbodavägen 34, 131 72 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till systemhandling
Uppdragsgivare HSB Stockholm
Handläggare Marika Lundberg, Clara Schubert
Medarbetare
Efter vinst i parallella uppdrag 2005, utlyst av HSB och Stiftelsen Danviks hospital, har vi ritat 109 seniorlägenheter om 5 huskroppar. De är belägna högt uppe på Finnbodaberget, en fantastisk plats med makalös utsikt och en spännande historia. De fem huskropparna utgörs av tre smalhus och två korshus. Två olika typologier med olika karaktär som kompletterar den befintliga bebyggelsen uppe på Finnbodaberget.
Klockleund
Namn Klockleund
Datum 2017
Adress Perstorpsvägen 125, 123 63 Farsta, Sverige
Skeden Detaljplan
Uppdragsgivare Åke Sundvalls AB
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Clara Schubert
Klockelund utgör en del av ett större stadsutvecklingsområde mellan Nynäsvägen och Dreviken i Farsta. I kvarterets västra del föreslår vi en robust bebyggelse med fasader i tegel. Husen trappar mellan 5 och 6 våningar och bildar en tydlig siluett mot gatan. Indragna balkonger och bearbetade entréer ger karaktär åt kvarteret som innehåller både bostadsrätter, hyresrätter och en förskola. Totalt ca 90 lägenheter.
Fler projekt
Bergkrantz Arkitektur arbetar med idegivning, förstudie och projektering av större och mindre projekt.

Vi har lång erfarenhet av bostäder, detaljplanarbete, kontor, skolor, förskolor, sporthallar, men även helhetsåtagande av projekt.
Om oss
Kontoret startades 1987 och ägs av Anders Bergkrantz. Merparten av våra projekt återfinns i Stockholmstrakten, men vi har även uppdrag i andra delar av landet. Kontoret arbetar till stor del med planutredningar och bostäder i nyproduktion men har även erfarenhet av restaurering och ombyggnad, inredning, kontor, förskolor, skolor, sporthallar och annat. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och har en gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden. Genom Arkitektmagasinet Bygg AB, ett byggbolag där vi inte bara ritar utan också bygger, är vi våra egna beställare och kan styra och göra egna prioriteringar.
Vad vi vill
Vi tror att de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arkitektur är en helhetssyn och förståelse för ett uppdrags alla delar. En arkitektur där det byggtekniska och estetiska samverkar och tillsammans med uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapar långsiktiga värden för både användare och uppdragsgivare. Vi vill i nära samarbete med våra uppdragsgivare, stora som små, lyfta fram det som är specifikt i varje projekt och tillsammans skapa vackra, spännande och hållbara byggnader.
Kontakt
Bergkrantz Arkitektur AB
Riddargatan 17B
114 57 Stockholm
+46 8 555 924 00
info@bergkrantz.se
Anders Bergkrantz
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 725 26 25
Calle H. Brensén
VD, Arkitekt SAR/MSA
+46 70 769 89 70
Niklas Dierks
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 47
Sanna Fryk
Byggnadsingenjör
+46 70 896 22 69
Johan Kilander
Kreativ ledare, Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 46
Eva Höglund
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 42
Gustav Stjärnström
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 43
Maria Söderström
Projektör
+46 73 518 77 45
Maria Videgård
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 970 65 17
Petter Vitestam
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 44
Torbjörn Brensén
Arkitekt SAR/MSA
Henric Wernefeldt
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 799 68 85
Övriga medarbetare
Carl-Johan Alm
Byggnadsingenjör/Arkitekt
+46 70 873 25 93
Jonas Björkman
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 545 30 85
Anna Martyniuk Kassai, Arkipol
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 514 16 68