Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Detaljplan
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Linden ombyggnad källare del 2
Namn Linden ombyggnad källare del 2
Datum 2023
Adress Villagatan, Stockholm, Sverige
Skeden Skisser fram till färdiga ombyggnader.
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Gustav Stjärnström
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Ombyggnad av källarutrymmen till aktivitetsstudio, displayrum för publikationer samt arkiv.

Foto: Gustav Stjärnström
Tehus
Namn Tehus
Datum 2022
Adress
Skeden ide fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Privat beställare
Handläggare
Medarbetare
Kvarteret Fäboden
Namn Kvarteret Fäboden
Datum 2022
Adress Bjursätragatan 18, 124 62 Bandhagen, Sverige
Skeden
Uppdragsgivare Familjebostäder
Handläggare Eva Höglund detaljplan, Clara Schubert / Gustav Stjärnström
Medarbetare Detaljplan Gustav Stjärnström
Två bostadsvolymer i vinkel med 5 respektive 7 våningar och som ansluts mot den bakomliggande skyddsvärda skogen och formar en gårdsmiljö mot gatan. Exponerande loftgångar klädd med panel av varm cederträ i en intrikat vikning som står i kontrast mot den grågröna fasadskivans stramhet.
Landskap: Topia Landskap via Linus Fredriksson och Martha Hedin
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Greken och Engelsmannen
Namn Kvarteret Greken och Engelsmannen
Datum 2022
Adress Björnsonsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svenska Bostäder, JSB
Handläggare Clara Schubert, Eva Höglund
Medarbetare Sanna Fryk
2 punkthus i 9 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. 95 lägenheter, 2-5 rok.
Inpassat i struktur och utseende längs Björnsonsgatan.
Linden ombyggnad källare del 1
Namn Linden ombyggnad källare del 1
Datum 2020
Adress
Skeden Skiss fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Gustav Stjärnström
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Ombyggnd av källaren där man frigjorde den gamla kulverten från installationer och uppgraderade den för kommunikation.
Nedre hallar fick i samband en uppdatering med källsortering samt förvaringsskåp.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Gamlebo
Namn Kvarteret Gamlebo
Datum 2019
Adress Tussmötevägen 134, Enskede, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Besqab
Handläggare Calle Hjertstrand - Brensén detaljplan, Eva Höglund program till bygghandling
Medarbetare Johan Kilander, Sanna Fryk, Maria Söderström
De tre bostadshusen ligger i en skogsbacke, i utkanten av Hemskogen nära till Svedmyras tunnelbanestation
De står omgivna av uppväxt tallskog med inslag av lövträd.
Husen är 4-6 våningar höga, högre åt gatan i norr och lägre mot skogsbacken i söder.
Husens entréer nås från en mindre ny lokalgata i anslutning till Tussmötevägen.
Ljusa våningshöga socklar möter marken. Fasaderna har ett reliefmönster likt kvaderstenar och är putsade i rött och gråblått och beige.
I lägenheternas ser man direkt in i kök och vardagsrum, till dessa länkas sen rum i fil längs fasad som skapar ljusa stråk.
Foto: Niklas Dierks och Gustav Stjärnström
Fler projekt
Bergkrantz Arkitektur arbetar med idegivning, förstudie och projektering av större och mindre projekt.

Vi har lång erfarenhet av bostäder, detaljplanarbete, kontor, skolor, förskolor, sporthallar, men även helhetsåtagande av projekt.
Om oss
Kontoret startades 1987 och ägs av Anders Bergkrantz. Merparten av våra projekt återfinns i Stockholmstrakten, men vi har även uppdrag i andra delar av landet. Kontoret arbetar till stor del med planutredningar och bostäder i nyproduktion men har även erfarenhet av restaurering och ombyggnad, inredning, kontor, förskolor, skolor, sporthallar och annat. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och har en gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden. Genom Arkitektmagasinet Bygg AB, ett byggbolag där vi inte bara ritar utan också bygger, är vi våra egna beställare och kan styra och göra egna prioriteringar.
Vad vi vill
Vi tror att de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arkitektur är en helhetssyn och förståelse för ett uppdrags alla delar. En arkitektur där det byggtekniska och estetiska samverkar och tillsammans med uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapar långsiktiga värden för både användare och uppdragsgivare. Vi vill i nära samarbete med våra uppdragsgivare, stora som små, lyfta fram det som är specifikt i varje projekt och tillsammans skapa vackra, spännande och hållbara byggnader.
Kontakt
Bergkrantz Arkitektur AB
Riddargatan 17B
114 57 Stockholm
+46 8 555 924 00
info@bergkrantz.se
Medarbetare
Anders Bergkrantz
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 725 26 25
Calle H. Brensén
VD, Arkitekt SAR/MSA
+46 70 769 89 70
Johan Kilander
Kreativ ledare, Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 46
Eva Höglund
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 42
Sophie Pedersen
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 40
Gustav Stjärnström
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 43
Marcos Vicente Herranz
Arkitekt SAR/MSA
+46 73-518 77 41
Maria Videgård
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 970 65 17
Petter Vitestam
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 44
Henric Wernefeldt
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 799 68 85
Övriga medarbetare
Carl-Johan Alm
Byggnadsingenjör/Arkitekt
+46 70 873 25 93
Jonas Björkman
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 545 30 85