Nyheter
1 september 2017
Nya medarbetare

Vi hälsar våra nya medarbetare Fanny och Tove välkomna!

Vi hälsar våra nya medarbetare Fanny och Tove välkomna!

15 maj 2017
Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss är du alltid välkommen att skicka CV och portfolio till info@bergkrantz.se

Är du intresserad av att arbeta hos oss är du alltid välkommen att skicka CV och portfolio till info@bergkrantz.se

11 maj 2017
Mycket på gång.

Äntligen har vi invigt vår nya terrassmöbel, ett stadigt bord och bänkar i massiv furu.

Äntligen har vi invigt vår nya terrassmöbel, ett stadigt bord och bänkar i massiv furu.

11 maj 2017
Ny grafisk profil

Idag är det premiär för vår nya hemsida och vår nya grafiska profil! Logotypen och den grafiska identiteten är gjord av Lars Fuhre. Sajten är programmerad och designad av Baptiste Guesnon. Veckan som kommer ska ägnas åt en testperiod då hemsidans barnsjukdomar och skavanker ska upptäckas och åtgärdas. Hör gärna av dig till Johan Kilander om du har […]

Idag är det premiär för vår nya hemsida och vår nya grafiska profil! Logotypen och den grafiska identiteten är gjord av Lars Fuhre. Sajten är programmerad och designad av Baptiste Guesnon. Veckan som kommer ska ägnas åt en testperiod då hemsidans barnsjukdomar och skavanker ska upptäckas och åtgärdas. Hör gärna av dig till Johan Kilander om du har några synpunkter.

Fler nyheter
Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Valla 2
Namn Valla 2
Datum Pågående
Adress Årstafältet, Stockholm, Sverige
Skeden Vinst i parallella uppdrag, detaljplaneskede
Uppdragsgivare SKB
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai
Tillsammans med Utopia Arkitekter ritar vi varsin halva av ett kvarter på Årstafältet, Valla. Förslaget bygger på en idé om ett relativt öppet kvarter med bra kontakt med den kringliggande staden. Öppningar och passager till den gemensamma gården ansluter till lokalgator. Husen kläs med skivmaterial som möjliggör variation av kulörer och struktur och skapar karaktär och mångfald inom kvarteret. Tak bekläs i största mån med vegetation för att förbättra dagvatten hantering, ge ett trevligt visuellt intryck och bra närmiljö.
Årstafältet
Namn Årstafältet
Datum 2017
Adress Årstafältet, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai, Elin Sundvall, Calle Hjertstrand Brensén
Tillsammans med Vera Arkitekter ritar vi ett kvarter på Årstafältet, Valla. Vi ritar vartannat trapphus, en gestaltningsidé som skapar en spontan variation men samtidigt kräver samordning för att skapa en sammanhållen och fungerande helhet. Andra kännetecken för kvarteret, som innehåller flerbostadshus, stadsradhus och förskola, är varierande höjder, takterrasser och platsbildningar.

Åsnen
Namn Åsnen
Datum Byggår 2016-2017
Adress Sköntorpsvägen 27, Årsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström, Gustav Stjärnström, Sanna Fryk
Medarbetare Sara Eklund, Anna Martyniuk Kassai, Sandra Van Rooij Edfeldt, Clara Schubert, Maria Söderström
Tre projekt i ett. På ett befintligt kontorshus från 60-talet har vi ritat 3 snedställda bostadslameller i massivträkonstruktion. En stålbalkskonstruktion med plats för installationer skiljer gammalt och nytt. De totalt 111 lägenheterna, varav de flesta smålägenheter, nås via loftgång. Till de större lägenheterna på gavlarna hör också de långa balkongerna som ger byggnaderna en specifik karaktär. Det befintliga huset byggs om till skola och butiker. Öster om påbyggnaden har vi ritat ett studenthus med 90 lägenheter i brant terräng. Med sin fasad av glaserat tegel får huset en helt egen särprägel.
Finnboda Trädgårdar
Namn Finnboda Trädgårdar
Datum 2017
Adress Östra Finnbodavägen 34, 131 72 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till systemhandling
Uppdragsgivare HSB Stockholm
Handläggare Marika Lundberg, Clara Schubert
Medarbetare
Efter vinst i parallella uppdrag 2005, utlyst av HSB och Stiftelsen Danviks hospital, har vi ritat 109 seniorlägenheter om 5 huskroppar. De är belägna högt uppe på Finnbodaberget, en fantastisk plats med makalös utsikt och en spännande historia. De fem huskropparna utgörs av tre smalhus och två korshus. Två olika typologier med olika karaktär som kompletterar den befintliga bebyggelsen uppe på Finnbodaberget.
Övre Varis och Södra slänten
Namn Övre Varis och Södra slänten
Datum 2012-2016
Adress Danvikshem, Nacka, Sverige
Skeden Detaljplan till färdig systemhandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Jonas Björkman, Johan Kilander, Marika Lundberg
Medarbetare
Danvikshem, Övre Varis och Södra slänten. Två nya vårdboenden i anslutning till Danvikshems äldreboende. Övre Varis, ligger norr om huvudbyggnaden med utsikt över Stockholms inlopp och Södra slänten, ligger söder om huvudbyggnaden med södervända terrasser. Byggnaderna ligger i souterräng i kuperat landskap och utförs i mörkt tegel. De knyter på så sätt an till sin historiska omgivning. Totalt ca 70 vårdplatser.
Tabellen
Namn Tabellen
Datum Färdigställt 2016
Adress Attundagränd 3, Sollentuna, Sverige
Skeden Från tävling till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Green Door
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai, Katrin Haraldsson, Maria Söderström
Vinst i en entreprenadtävling som utlystes av Sollentuna kommun 2013. Byggnaden är utförd med stomme och bärande fasad i prefabricerad betong. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergisystem för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. Fasad av betongelement med ingjutet tegel. De fyra fasaderna sluter sig kring en atrium gård som rymmer byggnadens kommunikation, loftgångssystem och hisschakt. Bostadshuset innehåller 156 studentlägenheter.
Vegastaden
Namn Vegastaden
Datum Färdigställt 2015
Adress Vega, Haninge, Sverige
Skeden Idé, bygglov till bygghandling.
Uppdragsgivare HMB Construction AB
Handläggare Carl-Johan Alm, Eva Höglund
Medarbetare
HMB Construction uppför 91 stycken hyresrättslägenheter i 5 "stadsvillor" åt Haningebostäder fördelade på 2-4 RoK. Etapp 1 i Vegastadens detaljplan Skivbeklädda ytterväggar på utfackningsväggat. Platsgjuten stomme.
Banken
Namn Banken
Datum Färdigställt 2015
Adress Landsvägen 60, Sundbyberg, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Förvaltaren
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Katrin Haraldsson, Eva Höglund, Maria Söderström, Gustav Stjärnström, Sanna Fryk
Kvarteret Banken, ritat av Åke Östin, byggdes 1969 för att fungera som personalbostäder åt Marabou och rymmer efter ombyggnad, lägenheter, särskilt boende, butiker och lokaler. Fasaden har fått en ny beklädnad av fibercementskivor och sockelvåningen har fått nya inslag av cortenplåt men behållit sin ursprungliga beklädnad av skiffer.
Foto: Patric Johansson
Sandhamn
Namn Sandhamn
Datum Färdigställt 2013
Adress Edagränd, Farsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare HMB Construction AB, Familjebostäder
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Maria Söderström, Sanna Fryk, Eva Höglund, Katrin Haraldsson
Vinst i entreprenadtävling utlyst av Familjebostäder, i samarbete med HMB Construction. Två punkthus om 9 våningar ligger i en kraftig sluttning. Konstnärlig utsmyckning är fint integrerad med terrasseringar och gårdsmiljö. Den gemensamma gården ovan garage avslutas med en sockel i grafisk betong.
Konstnärlig utsmyckning: Jennifer Forsberg
Foto: Michael Perlmutter
Klockleund
Namn Klockleund
Datum 2017
Adress Perstorpsvägen 125, 123 63 Farsta, Sverige
Skeden Detaljplan
Uppdragsgivare Åke Sundvalls AB
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Clara Schubert
Klockelund utgör en del av ett större stadsutvecklingsområde mellan Nynäsvägen och Dreviken i Farsta. I kvarterets västra del föreslår vi en robust bebyggelse med fasader i tegel. Husen trappar mellan 5 och 6 våningar och bildar en tydlig siluett mot gatan. Indragna balkonger och bearbetade entréer ger karaktär åt kvarteret som innehåller både bostadsrätter, hyresrätter och en förskola. Totalt ca 90 lägenheter.
Danvikshem, Kyrklängan
Namn Danvikshem, Kyrklängan
Datum Färdigställt 2016
Adress Danvikshemsvägen 8, 131 31 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Eva Höglund
Medarbetare Clara Schubert, Katrin Haraldsson, Tanja Van Meulenbrock
Danviks hospital är Sveriges äldsta stiftelse och har en historia sedan 1500-talet. Den byggnad som inrymmer verksamheten idag, byggdes av Kreuger och Toll och ritades av Aron Johansson med invigning år 1915. Danvikshem har byggts om och moderniserats många gånger sedan dess och den lägre delen av Danvikshem som vetter ut mot vattnet och kallas för kyrklängan, är den senaste i raden av ombyggnader. Kyrklängan som tidigare inrymde personalbostäder är nu ombyggt till demensboende i två avdelningar.
Foto: Patric Johansson
Skåningen
Namn Skåningen
Datum Färdigställt 2013
Adress Drachmannsgatan, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Gustav Stjärnström, Sverker Arvidsson, Torbjörn Brensén, Jenny Söderberg
Punkthus i 11 våningar, 41 lägenheter, 2-4 rok. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergi system för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. Fasad av betongelement med ingjutet tegel.

Kv Bocken
Namn Kv Bocken
Datum Färdigställt 2010
Adress Regeringsgatan 60, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svensk Handels Hus
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Carl-Johan Alm
Tillbyggnad på innergård av kontorsfastighet från 1914 (ark. Sundstarnd och Frumerie). Sju våningar med ett mötesrum per plan. Förberett under ombyggnadsprojekt från 2004-2006.
Tallhöjden
Namn Tallhöjden
Datum 2012
Adress Bruksgatan 2, Södertälje, Sverige
Skeden Idé och detaljplan till bygghandling 2010. Färdigställt 2012.
Uppdragsgivare Besqab
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare Maria Söderström, Kalle Danielsson
Lägenheterna har genomtänkta planlösningar och stora fönster som släpper in mycket ljus. Tanken var att förädla och ta hand om de grundidéer som fanns på platsen; naturen, sluttningen och vattnet. Samtliga lägenheter har balkong mot vattnet och flertalet har sjöutsikt eller sjöglimt. Husen är i souterräng och har putsade fasader i jordnära kulörer anpassade till den omkringliggande naturen. Stommen och ytterväggarna är i betong och gör husen till energieffektiva och välisolerade hus.
Gräshoppan
Namn Gräshoppan
Datum 2014
Adress Doktor Martingatan 1a, Södertälje, Sverige
Skeden Bygglov, systemhandling och bygghandling
Uppdragsgivare Åke Sundvall AB, HYRENTA (Ove & Carina Ljungstedt)
Handläggare Anders Bergkrantz, Iskra Crisci, Kri Bennström
Medarbetare Bo Stockman, Sanna Fryk
”Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utformning. Materialvalet betong och fasadens kulör harmoniserar och samtalar med funkishuset i söder och annan intilliggande bebyggelse i sitt formspråk.
Den indragna kungsvåningen med balkong runtom och översta byggnadsdelen i ett eget material bidrar till att minska intrycket av höjden.
De öppna balkongerna bidrar till att göra gården luftig”
Staven och Käppen
Namn Staven och Käppen
Datum 2012
Adress Stora Essingeavfarten, 112 64 Stockholm, Sverige
Skeden Idé, bygglov till bygghandling. Färdigställt 2012.
Uppdragsgivare AB Stockholmshem
Handläggare Anders Bergkrantz, Gustav Stjärnström
Medarbetare Valentina Lind, David Nilsson
Ombyggnad av 2 smalhus i Aspudden. För att bevara huset från rivning har vi vänt på planlösningen och placerat sovrum mot tyst sida. Ljud- och partikelhantering från Essinge- leden har varit central i projekteringen. Byggnaderna är antikvariskt klassade som gröna.
Staven rymmer 18 lägenheter samt två nya marklägenheter, samtliga 2 RoK. Käppen har fått 4 nya mark- lägenheter på två plan i gammal målerilokal 1-3 Rok
Surtsö
Namn Surtsö
Datum Färdigställt 2012
Adress Hanstavägen 80, 164 55 Kista, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sanna Fryk, Anna Martyniuk Kassai
Projektet är det första där Veidekke projekterat enligt metoden VDC och ICE, det vill säga man tillsammans med konsulter och kunden bygger huset virtuellt”. Huset innehåller 57 bostadsrätter.
Plymen
Namn Plymen
Datum Färdigställt 2012
Adress Ellen Keys gata, Hägersten, Sverige
Skeden Idé, förstudie, detaljplan, bygghandling.
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare
2 st punkthus i 8 våningar med garage innehållande 48 st bostadsrättslägenheter fördelade på 2-4 RoK.
Fjällrutan
Namn Fjällrutan
Datum 2012
Adress Sjötorpsbrinken, Hässelby, Sverige
Skeden Bygglov fram till bygghandling
Uppdragsgivare Husab Byggnads AB
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare
Befintlig sommarstugetomt blev avstyckad med borätt till 2 stycken parhus. Husen är byggda i lättbetong. Storlek 4-6 RoK
Jublet
Namn Jublet
Datum Färdigställt 2013
Adress Franzéngatan 80, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling.
Uppdragsgivare Index, Skanska
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sara Eklund, Sanna Fryk, Calle Alm, Linus von Essen Fransson, Anna Kassai
Nybyggnad av bostadshus i Hornsberg, Stockholm. Byggnaden rymmer 240 lägenheter och 8 st lokaler samt garage i källaren. 11 trappuppgångar varav de tre närmast kajen även har varsin ”takvilla” med stora terrassytor högst upp.
Leendet
Namn Leendet
Datum 2011
Adress Franzéngatan 74, 112 15 Stockholm, Sverige
Skeden Från bygglov till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Index, Skanska
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sara Eklund, Sanna Fryk, Joel Sjögren
Nybyggnad av flerbostadshus i Hornsberg, Stockholm
Byggnaden rymmer 226 lägenheter och 7 st lokaler i ett kvarter.
Stenyxan
Namn Stenyxan
Datum 2011
Adress Vultejusvägen 67, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare SMÅA AB, Familjen Hoffman
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Lina Lindqvist
11 st radhus i tre plan, 153 kvm. Prefabricerad stomme.
Foto: Michael Perlmutter, Patric Johansson
Cymbalen
Namn Cymbalen
Datum
Adress Huddinge, Sverige
Skeden Från skiss till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Privat
Handläggare Åsa Lundberg
Medarbetare
Privat villa om ca 130 kvm i souterräng. Två tomter har delats i tre och en skafttomt bakom de två befintliga villorna har skapats.
Landskap: Nyréns Arkitektkontor Nina Rydén
Vätö
Namn Vätö
Datum 2004
Adress Ullerudsbacken, Farsta, Sverige
Skeden Idé, detaljplan, till bygghandling. Färdigställt 2004.
Uppdragsgivare AB Borätt
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Johan Kilander
21 bostadsrätter i två hus, 3 respektive 4 våningar över mark, nära sjön Magelungen.
Reservoaren
Namn Reservoaren
Datum Färdigställt 2008
Adress Nybohovsbacken, Stockholm, Sverige
Skeden Idé, detaljplan, projektering till bygghandling.
Uppdragsgivare Besqab, AB Svenska bostäder
Handläggare Sandra van Rooij Edfelt, Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Carl-Johan Alm, Marika Lundberg
Förtätning av bebyggelsen på Nybohovsberget. Hus 1: Bostadsrättslägenheter för Besqab. Hus 2, 3: Hyreslägenheter för Svenska Bostäder. De tre husen rymmer totalt 116 lägenheter, 2 - 4 rok.Nybohovsberget bebyggdes 1960-62 med en storskalig bostadsbebyggelse i form av punkthus och långa lamellhus.

Sidsjö Hus L
Namn Sidsjö Hus L
Datum
Adress Hakon Ahlbergs väg, Sundsvall, Sverige
Skeden Detaljplan fram till bygghandling
Uppdragsgivare Sidsjöfastigheter AB
Handläggare Kri Bennström, Johan Kilander
Medarbetare Katrin Haraldsson , Carl-Johan Alm, Maria Söderström , Graham Hepworth
Trygghetsboende med 20 lägenheter i en ombyggd paviljong i Sidsjö f.d. mentalsjukhus. Projektet startade med en detaljplan för att möjliggöra ny bebyggelse i Sidsjöområdet. Under tiden har man byggt om flera paviljonger till annan användning och trygghetsboendet blev en av dessa.
Lövsta skritthus
Namn Lövsta skritthus
Datum 2004
Adress
Skeden Idé fram till bygghandling och utförande
Uppdragsgivare Privat
Handläggare Anders Bergkrantz, Carl-Johan Alm
Medarbetare
Hus för träning av hästar för privat uppdragsgivare.
Bergkrantz Arkitektur arbetar med idegivning, förstudie och projektering av större och mindre projekt.

Vi har lång erfarenhet av bostäder, detaljplanarbete, kontor, skolor, förskolor, sporthallar, men även helhetsåtagande av projekt.
Om oss
Kontoret startades 1987 och ägs av Anders Bergkrantz. Merparten av våra projekt återfinns i Stockholmstrakten, men vi har även uppdrag i andra delar av landet. Kontoret arbetar till stor del med planutredningar och bostäder i nyproduktion men har även erfarenhet av restaurering och ombyggnad, inredning, kontor, förskolor, skolor, sporthallar och annat. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och har en gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden. Genom Arkitektmagasinet Bygg AB, ett byggbolag där vi inte bara ritar utan också bygger, är vi våra egna beställare och kan styra och göra egna prioriteringar.
Vad vi vill
Vi tror att de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arkitektur är en helhetssyn och förståelse för ett uppdrags alla delar. En arkitektur där det byggtekniska och estetiska samverkar och tillsammans med uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapar långsiktiga värden för både användare och uppdragsgivare. Vi vill i nära samarbete med våra uppdragsgivare, stora som små, lyfta fram det som är specifikt i varje projekt och tillsammans skapa vackra, spännande och hållbara byggnader.
Kontakt
Bergkrantz Arkitektur AB
Riddargatan 17B
114 57 Stockholm
+46 8 555 924 00
info@bergkrantz.se
Anders Bergkrantz
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 725 26 25
Calle H. Brensén
VD, Arkitekt SAR/MSA
+46 70 769 89 70
Kri Bennström
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 44
Sanna Fryk
Byggnadsingenjör
+46 70 896 72 69
Eva Höglund
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 42
Johan Kilander
Kreativ ledare, Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 46
Clara Schubert
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 41
Gustav Stjärnström
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 43
Maria Söderström
Projektör
+46 73 518 77 45
Tove Södersten
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 40
Maria Videgård
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 970 65 17
Petter Vitestam
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 44
Torbjörn Brensén
Arkitekt SAR/MSA
Övriga medarbetare
Anna Martyniuk Kassai, Arkipol
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 514 16 68
Tove Jensen, Arkipol
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 780 33 90
Praktikanter
Fanny Wallin
Arkitekt
+46 73 518 77 47