Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Detaljplan
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Filmcementet
Namn Filmcementet
Datum 2019
Adress Trollesundsvägen 98, 124 57 Bandhagen, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Familjebostäder, Besqab
Handläggare Gustav Sjärnström
Medarbetare Sanna Fryk
Det sista av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört i kanten av Dalbottenparken i Högdalen och en bebodd lykta i området som skapar tryggare närmiljö.
Som ett grafiskt sjömärke med sitt spel av gröna och vita fasader. En lek med horisontella linjer för att dölja fogar och detaljer av glimmande metall och svart.

Entréhallens muralmålning av trianglar fångar upp husets palett av kulörer och mynnar ut i skyddsräcket av smide med samma tema. Med få element har målet varit att öka skärpan och hålla ner kostnaden.
Greken och Engelsmannen
Namn Greken och Engelsmannen
Datum Pågående
Adress Björnsonsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svenska Bostäder, JSB
Handläggare Clara Schubert, Eva Höglund
Medarbetare Sanna Fryk
2 punkthus i 9 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. 95 lägenheter, 2-5 rok.
Linden 3
Namn Linden 3
Datum 2013
Adress Villagatan, Stockholm, Sverige
Skeden Skisser fram till färdiga ombyggnader.
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Anders Bergkrantz, Carl-Johan Alm, Johan Kilander
Medarbetare Anders Lundborg, Anders Söderberg
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Med förnuft och känsla skulle de kulturhistoriska värdena återställas och samtidigt anpassas till en modern verksamhet.
Ombyggnad påbörjades 1990 i hela fastigheten.
Taklanternin 2005. Ombyggnad nr 2 av gårdsflygel 2009 till Axademin, utvändig fasadputs 2010, kök 2013.

Grafisk formgivare textilier: Carouschka Streijffert.

Foto:Nino Monastra

Lusthus
Namn Lusthus
Datum 2004
Adress Upplands Väsby, Sverige
Skeden Idé-, projektering, bygghandling.
Uppdragsgivare Privat.
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Anders Söderberg
Lusthus för privat uppdragsgivare.
Rival
Namn Rival
Datum
Adress Mariatorget, Stockholm, Sverige
Skeden Generalkonsultuppdrag. Detaljplan, bygglov, bygghandling.
Uppdragsgivare Rival AB
Handläggare Ansvarig arkitekt: Anders Bergkrantz, Bo Stockman
Medarbetare Carl-Johan Alm, Anders Söderberg, Göran Olsson
ROSENDAL STÖRRE 30 / Hotell Rival
Den 1 september 2003 öppnade Hotel Rival efter en omfattande totalrenovering. Ett litet privatägt hotell på Mariatorget i Stockholm med 99 rum, en bistro med en bar, en cocktailbar i art deco stil, ett café, en salong med 700 platser. En tillbyggnad utfördes inne på gården ovan biografen.

www.rival.se

Tilldelades Diplom av Stockholms Läns Hembygdsförbund 2004
för värdefullt bidrag till byggnadskulturen i Stockholms län.

Grafisk formgivare & textilier: Carouschka Steijfert
BO 01 / Vitruvius
Namn BO 01 / Vitruvius
Datum 2001
Adress Västra hamnen, Malmö, Sverige
Skeden Bygglov fram till bygghandling.
Uppdragsgivare JM AB, Seniorgården AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
15 st seniorlägenheter i kajhuset och tre radhus med äganderätt på gårdssidan.
Utfört inom Arkitektmagasinet AB.
Fler projekt
Bergkrantz Arkitektur arbetar med idegivning, förstudie och projektering av större och mindre projekt.

Vi har lång erfarenhet av bostäder, detaljplanarbete, kontor, skolor, förskolor, sporthallar, men även helhetsåtagande av projekt.
Om oss
Kontoret startades 1987 och ägs av Anders Bergkrantz. Merparten av våra projekt återfinns i Stockholmstrakten, men vi har även uppdrag i andra delar av landet. Kontoret arbetar till stor del med planutredningar och bostäder i nyproduktion men har även erfarenhet av restaurering och ombyggnad, inredning, kontor, förskolor, skolor, sporthallar och annat. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och har en gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden. Genom Arkitektmagasinet Bygg AB, ett byggbolag där vi inte bara ritar utan också bygger, är vi våra egna beställare och kan styra och göra egna prioriteringar.
Vad vi vill
Vi tror att de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arkitektur är en helhetssyn och förståelse för ett uppdrags alla delar. En arkitektur där det byggtekniska och estetiska samverkar och tillsammans med uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapar långsiktiga värden för både användare och uppdragsgivare. Vi vill i nära samarbete med våra uppdragsgivare, stora som små, lyfta fram det som är specifikt i varje projekt och tillsammans skapa vackra, spännande och hållbara byggnader.
Kontakt
Bergkrantz Arkitektur AB
Riddargatan 17B
114 57 Stockholm
+46 8 555 924 00
info@bergkrantz.se
Anders Bergkrantz
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 725 26 25
Calle H. Brensén
VD, Arkitekt SAR/MSA
+46 70 769 89 70
Sanna Fryk
Byggnadsingenjör
+46 70 896 22 69
Johan Kilander
Kreativ ledare, Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 46
Eva Höglund
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 42
Sophie Pedersen
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 40
Gustav Stjärnström
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 43
Maria Söderström
Projektör
+46 73 518 77 45
Marcos Vicente Herranz
Arkitekt SAR/MSA
+46 73-518 77 41
Maria Videgård
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 970 65 17
Petter Vitestam
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 44
Torbjörn Brensén
Arkitekt SAR/MSA
Henric Wernefeldt
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 799 68 85
Övriga medarbetare
Carl-Johan Alm
Byggnadsingenjör/Arkitekt
+46 70 873 25 93
Jonas Björkman
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 545 30 85