Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Detaljplan
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Hjälmsätra
Namn Hjälmsätra
Datum 2007
Adress
Skeden
Uppdragsgivare Stockholmshem
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare
Fäboden
Namn Fäboden
Datum 2022
Adress Bjursätragatan 18, 124 62 Bandhagen, Sverige
Skeden
Uppdragsgivare Familjebostäder
Handläggare Eva Höglund detaljplan, Clara Schubert / Gustav Stjärnström
Medarbetare Detaljplan Gustav Stjärnström
Två bostadsvolymer i vinkel med 5 respektive 7 våningar och som ansluts mot den bakomliggande skyddsvärda skogen och formar en gårdsmiljö mot gatan. Exponerande loftgångar klädd med panel av varm cederträ i en intrikat vikning som står i kontrast mot den grågröna fasadskivans stramhet.
Landskap: Topia Landskap via Linus Fredriksson och Martha Hedin
Foto: Gustav Stjärnström
Filmcementet
Namn Filmcementet
Datum 2019
Adress Trollesundsvägen 98, 124 57 Bandhagen, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Familjebostäder, Besqab
Handläggare Gustav Sjärnström
Medarbetare Sanna Fryk
Det sista av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört i kanten av Dalbottenparken i Högdalen och en bebodd lykta i området som skapar tryggare närmiljö.
Som ett grafiskt sjömärke med sitt spel av gröna och vita fasader. En lek med horisontella linjer för att dölja fogar och detaljer av glimmande metall och svart.

Entréhallens muralmålning av trianglar fångar upp husets palett av kulörer och mynnar ut i skyddsräcket av smide med samma tema. Med få element har målet varit att öka skärpan och hålla ner kostnaden.

Landskap: Tyréns
Greken och Engelsmannen
Namn Greken och Engelsmannen
Datum 2022
Adress Björnsonsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svenska Bostäder, JSB
Handläggare Clara Schubert, Eva Höglund
Medarbetare Sanna Fryk
2 punkthus i 9 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. 95 lägenheter, 2-5 rok.
Åsnen
Namn Åsnen
Datum Byggår 2016-2017
Adress Sköntorpsvägen 27, Årsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström, Detaljplan , Gustav Stjärnström, Studenthus, Sanna Fryk, Bostäder / Skola
Medarbetare Sara Eklund, Anna Martyniuk Kassai, Sandra Van Rooij Edfeldt, Clara Schubert, Maria Söderström
Tre projekt i ett. På ett befintligt kontorshus från 60-talet har vi ritat 3 snedställda bostadslameller i massivträkonstruktion. En stålbalkskonstruktion med plats för installationer skiljer gammalt och nytt. De totalt 111 lägenheterna, varav de flesta smålägenheter, nås via loftgång. Till de större lägenheterna på gavlarna hör också de långa balkongerna som ger byggnaderna en specifik karaktär. Det befintliga huset byggs om till skola och butiker. Öster om påbyggnaden har vi ritat ett studenthus med 90 lägenheter i brant terräng. Med sin fasad av glaserat tegel får huset en helt egen särprägel.

Landskap: Johan Myhr
Övre Varis och Södra slänten
Namn Övre Varis och Södra slänten
Datum 2012-2016
Adress Danvikshem, Nacka, Sverige
Skeden Detaljplan till färdig systemhandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Jonas Björkman, Johan Kilander, Marika Lundberg
Medarbetare
Danvikshem, Övre Varis och Södra slänten. Två nya vårdboenden i anslutning till Danvikshems äldreboende. Övre Varis, ligger norr om huvudbyggnaden med utsikt över Stockholms inlopp och Södra slänten, ligger söder om huvudbyggnaden med södervända terrasser. Byggnaderna ligger i souterräng i kuperat landskap och utförs i mörkt tegel. De knyter på så sätt an till sin historiska omgivning. Totalt ca 70 vårdplatser.
Fler projekt
Bergkrantz Arkitektur arbetar med idegivning, förstudie och projektering av större och mindre projekt.

Vi har lång erfarenhet av bostäder, detaljplanarbete, kontor, skolor, förskolor, sporthallar, men även helhetsåtagande av projekt.
Om oss
Kontoret startades 1987 och ägs av Anders Bergkrantz. Merparten av våra projekt återfinns i Stockholmstrakten, men vi har även uppdrag i andra delar av landet. Kontoret arbetar till stor del med planutredningar och bostäder i nyproduktion men har även erfarenhet av restaurering och ombyggnad, inredning, kontor, förskolor, skolor, sporthallar och annat. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och har en gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden. Genom Arkitektmagasinet Bygg AB, ett byggbolag där vi inte bara ritar utan också bygger, är vi våra egna beställare och kan styra och göra egna prioriteringar.
Vad vi vill
Vi tror att de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arkitektur är en helhetssyn och förståelse för ett uppdrags alla delar. En arkitektur där det byggtekniska och estetiska samverkar och tillsammans med uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapar långsiktiga värden för både användare och uppdragsgivare. Vi vill i nära samarbete med våra uppdragsgivare, stora som små, lyfta fram det som är specifikt i varje projekt och tillsammans skapa vackra, spännande och hållbara byggnader.
Kontakt
Bergkrantz Arkitektur AB
Riddargatan 17B
114 57 Stockholm
+46 8 555 924 00
info@bergkrantz.se
Medarbetare
Anders Bergkrantz
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 725 26 25
Calle H. Brensén
VD, Arkitekt SAR/MSA
+46 70 769 89 70
Sanna Fryk
Byggnadsingenjör
+46 70 896 22 69
Johan Kilander
Kreativ ledare, Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 46
Eva Höglund
Arkitekt SAR/MSA
+46 73 518 77 42
Sophie Pedersen
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 40
Gustav Stjärnström
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 43
Maria Söderström
Projektör
+46 73 518 77 45
Marcos Vicente Herranz
Arkitekt SAR/MSA
+46 73-518 77 41
Maria Videgård
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 970 65 17
Petter Vitestam
Arkitekt MSA
+46 73 518 77 44
Torbjörn Brensén
Arkitekt SAR/MSA
Henric Wernefeldt
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 799 68 85
Övriga medarbetare
Carl-Johan Alm
Byggnadsingenjör/Arkitekt
+46 70 873 25 93
Jonas Björkman
Arkitekt SAR/MSA
+46 70 545 30 85