Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Detaljplan
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Linden ombyggnad källare del 2
Namn Linden ombyggnad källare del 2
Datum 2023
Adress Villagatan, Stockholm, Sverige
Skeden Skisser fram till färdiga ombyggnader.
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Gustav Stjärnström
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Ombyggnad av källarutrymmen till aktivitetsstudio, displayrum för publikationer samt arkiv.

Foto: Gustav Stjärnström
Tehus
Namn Tehus
Datum 2022
Adress
Skeden ide fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Privat beställare
Handläggare
Medarbetare
Kvarteret Fäboden
Namn Kvarteret Fäboden
Datum 2022
Adress Bjursätragatan 18, 124 62 Bandhagen, Sverige
Skeden
Uppdragsgivare Familjebostäder
Handläggare Eva Höglund detaljplan, Clara Schubert / Gustav Stjärnström
Medarbetare Detaljplan Gustav Stjärnström
Två bostadsvolymer i vinkel med 5 respektive 7 våningar och som ansluts mot den bakomliggande skyddsvärda skogen och formar en gårdsmiljö mot gatan. Exponerande loftgångar klädd med panel av varm cederträ i en intrikat vikning som står i kontrast mot den grågröna fasadskivans stramhet.
Landskap: Topia Landskap via Linus Fredriksson och Martha Hedin
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Greken och Engelsmannen
Namn Kvarteret Greken och Engelsmannen
Datum 2022
Adress Björnsonsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svenska Bostäder, JSB
Handläggare Clara Schubert, Eva Höglund
Medarbetare Sanna Fryk
2 punkthus i 9 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. 95 lägenheter, 2-5 rok.
Inpassat i struktur och utseende längs Björnsonsgatan.
Linden ombyggnad källare del 1
Namn Linden ombyggnad källare del 1
Datum 2020
Adress
Skeden Skiss fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Gustav Stjärnström
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Ombyggnd av källaren där man frigjorde den gamla kulverten från installationer och uppgraderade den för kommunikation.
Nedre hallar fick i samband en uppdatering med källsortering samt förvaringsskåp.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Gamlebo
Namn Kvarteret Gamlebo
Datum 2019
Adress Tussmötevägen 134, Enskede, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Besqab
Handläggare Calle Hjertstrand - Brensén detaljplan, Eva Höglund program till bygghandling
Medarbetare Johan Kilander, Sanna Fryk, Maria Söderström
De tre bostadshusen ligger i en skogsbacke, i utkanten av Hemskogen nära till Svedmyras tunnelbanestation
De står omgivna av uppväxt tallskog med inslag av lövträd.
Husen är 4-6 våningar höga, högre åt gatan i norr och lägre mot skogsbacken i söder.
Husens entréer nås från en mindre ny lokalgata i anslutning till Tussmötevägen.
Ljusa våningshöga socklar möter marken. Fasaderna har ett reliefmönster likt kvaderstenar och är putsade i rött och gråblått och beige.
I lägenheternas ser man direkt in i kök och vardagsrum, till dessa länkas sen rum i fil längs fasad som skapar ljusa stråk.
Foto: Niklas Dierks och Gustav Stjärnström
Kvarteret Filmcementet
Namn Kvarteret Filmcementet
Datum 2019
Adress Trollesundsvägen 98, 124 57 Bandhagen, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Familjebostäder, Besqab
Handläggare Gustav Sjärnström
Medarbetare Sanna Fryk
Det sista av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört i kanten av Dalbottenparken i Högdalen och en bebodd lykta i området som skapar tryggare närmiljö.
Som ett grafiskt sjömärke med sitt spel av gröna och vita fasader. En lek med horisontella linjer för att dölja fogar och detaljer av glimmande metall och svart.

Entréhallens muralmålning av trianglar fångar upp husets palett av kulörer och mynnar ut i skyddsräcket av smide med samma tema. Med få element har målet varit att öka skärpan och hålla ner kostnaden.

Landskap: Tyréns
Foto: Gustav Stjärnström samt Olle Holdar
Ekesiöö Bygghandel
Namn Ekesiöö Bygghandel
Datum 2018
Adress Bällstavägen 102, Bromma, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Ekesiöö Bygghandel
Handläggare Tidiga skeden fram till bygglov : Calle Hjertstrand- Brensén, Bygglov, Förfrågningsunderlag samt Bygghandling : Gustav Stjärnström
Medarbetare Eva Höglund, Iskra Crisci
Gamla anrika Ekesiöö Byggvaruhandel flyttar från Ulvsunda industriområde till Bällsta och nya lokaler
( Numera Beijer Bygg )
Landskapsarkitekt : Landark via Johan Myhr
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Plymen
Namn Kvarteret Plymen
Datum 2011-2017
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Veidekke
Handläggare Carl Hjertstrand Brensén
Medarbetare
Två punkthus inpassade i befintlig gatustruktur nära Fruängens centrum utefter Ellen Keys gata
48 lägenheter
Foto: Gustav Stjärnström
Finnboda Trädgårdar
Namn Finnboda Trädgårdar
Datum 2017
Adress Östra Finnbodavägen 34, 131 72 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till systemhandling
Uppdragsgivare HSB Stockholm
Handläggare Marika Lundberg, Clara Schubert
Medarbetare
Efter vinst i parallella uppdrag 2005, utlyst av HSB och Stiftelsen Danviks hospital, har vi ritat 109 seniorlägenheter om 5 huskroppar. De är belägna högt uppe på Finnbodaberget, en fantastisk plats med makalös utsikt och en spännande historia. De fem huskropparna utgörs av tre smalhus och två korshus. Två olika typologier med olika karaktär som kompletterar den befintliga bebyggelsen uppe på Finnbodaberget.
Magelungsterrassen
Namn Magelungsterrassen
Datum 2017
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Arkitektmagasinet bygg samt Åke Sundvall
Handläggare Sanna Fryk
Medarbetare
Terrasshus i samarbete mellan Arkitektmagasinet bygg och Åke Sundvall.
Terrasserade lägenheter med balkong i högt läge vända mot Magelungen på Ullerudsbacken i Farsta Strand .
Ett fasadspel mellan det ljusa och det mörka
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Åsnen
Namn Kvarteret Åsnen
Datum Byggår 2016-2017
Adress Sköntorpsvägen 27, Årsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström, Detaljplan , Gustav Stjärnström, Studenthus, Sanna Fryk, Bostäder / Skola
Medarbetare Sara Eklund, Anna Martyniuk Kassai, Sandra Van Rooij Edfeldt, Clara Schubert, Maria Söderström
Tre projekt i ett. På ett befintligt kontorshus från 60-talet har vi ritat 3 snedställda bostadslameller i massivträkonstruktion. En stålbalkskonstruktion med plats för installationer skiljer gammalt och nytt. De totalt 111 lägenheterna, varav de flesta smålägenheter, nås via loftgång. Till de större lägenheterna på gavlarna hör också de långa balkongerna som ger byggnaderna en specifik karaktär. Det befintliga huset byggs om till skola och butiker. Öster om påbyggnaden har vi ritat ett studenthus med 90 lägenheter i brant terräng. Med sin fasad av glaserat tegel får huset en helt egen särprägel.

Landskap: Johan Myhr
Foton: Gustav Stjärnström
Kvarteret Ragvaldsbo
Namn Kvarteret Ragvaldsbo
Datum 2016
Adress Ragvaldsbo Gårdsväg, Sigtuna, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Riksbyggen Bonum
Handläggare Iskra Crisci Bygghandling, Tidiga skeden Marika Lundberg
Medarbetare Maria Söderström
Seniorbostäder för Riksbyggen Bonum i anslutning mot skog och koloniträdgårdar i kanten av Sigtuna
Foto: Gustav Stjärnström
Danvikshem, Kyrklängan, hus A och G
Namn Danvikshem, Kyrklängan, hus A och G
Datum Färdigställt 2016- 2020
Adress Danvikshemsvägen 8, 131 31 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Eva Höglund Kyrklängan, Johan Kilander Hus A och G
Medarbetare Clara Schubert Kyrklängan, Katrin Haraldsson Kyrklängan, Tanja Van Meulenbrock Kyrklängan, Maria Söderström Hus A och G, Eva Höglund Hus A och G, Gustav Stjärnström Hus A och G
Danviks hospital är Sveriges äldsta stiftelse och har en historia sedan 1500-talet. Den byggnad som inrymmer verksamheten idag, byggdes av Kreuger och Toll och ritades av Aron Johansson med invigning år 1915. Danvikshem har byggts om och moderniserats många gånger sedan dess och den lägre delen av Danvikshem som vetter ut mot vattnet och kallas för kyrklängan, är den senaste i raden av ombyggnader. Kyrklängan som tidigare inrymde personalbostäder är nu ombyggt till demensboende i två avdelningar.
Hus A och G har därefter byggts om för att möta dagens behov av vårdboende.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Tabellen
Namn Kvarteret Tabellen
Datum Färdigställt 2016
Adress Attundagränd 3, Sollentuna, Sverige
Skeden Från tävling till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Green Door
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai, Katrin Haraldsson, Maria Söderström
Vinst i en entreprenadtävling som utlystes av Sollentuna kommun 2013. Byggnaden är utförd med stomme och bärande fasad i prefabricerad betong. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergisystem för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. Fasad av betongelement med ingjutet tegel. De fyra fasaderna sluter sig kring en atriumgård som rymmer byggnadens kommunikation, loftgångssystem och hisschakt. Bostadshuset innehåller 156 studentlägenheter.
Foton: Gustav Stjärnström
Övre Varis och Södra slänten
Namn Övre Varis och Södra slänten
Datum 2012-2016
Adress Danvikshem, Nacka, Sverige
Skeden Detaljplan till färdig systemhandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Jonas Björkman, Johan Kilander, Marika Lundberg
Medarbetare
Danvikshem, Övre Varis och Södra slänten. Två nya vårdboenden i anslutning till Danvikshems äldreboende. Övre Varis, ligger norr om huvudbyggnaden med utsikt över Stockholms inlopp och Södra slänten, ligger söder om huvudbyggnaden med södervända terrasser. Byggnaderna ligger i souterräng i kuperat landskap och utförs i mörkt tegel. De knyter på så sätt an till sin historiska omgivning. Totalt ca 70 vårdplatser.
Foto: Gustav Stjärnström
Vegastaden Norra Parken
Namn Vegastaden Norra Parken
Datum 2015
Adress Vardövägen 34
Skeden Detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare HMB Construction AB
Handläggare Carl-Joan Alm
Medarbetare Eva Höglund, Tove Jensen
Nybyggnad av fem stadsvillor kring en mindre park av sparad natur.
91 stycken hyresrätter fördelade på 2-4 RoK åt Haningebostäder
Etapp 1 i Vegastadens detaljplan
Kvarteret Banken
Namn Kvarteret Banken
Datum Färdigställt 2015
Adress Landsvägen 60, Sundbyberg, Sverige
Skeden Från programhandling till färdig bygghandlings
Uppdragsgivare Förvaltaren
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Katrin Haraldsson, Eva Höglund, Särskilda boende, Maria Söderström, Gustav Stjärnström, Entréhallar, Butiker, Sanna Fryk
Kvarteret Banken, ritat av Åke Östin, byggdes 1969 för att fungera som personalbostäder åt Marabou och rymmer efter ombyggnad, lägenheter, särskilt boende, butiker och lokaler. Fasaden har fått en ny beklädnad av fibercementskivor och sockelvåningen har fått nya inslag av cortenplåt men behållit sin ursprungliga beklädnad av skiffer.
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Leendet
Namn Kvarteret Leendet
Datum 2014
Adress Franzéngatan, Stockholm, Sverige
Skeden Bygglov, Systemhandling och Bygghandling
Uppdragsgivare Index och Skanska
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sanna Fryk, Sara Eklund, Joel Sjögren, Anna Kassai
Nybyggnad av flerbostadshus i Hornsberg, Stockholm
Byggnaden rymmer 226 lägenheter och 7 st lokaler samt förskola i ett kvarter

Foto Exteriört: Michael Pearlmutter
Foto Entréhallar : Gustav Stjärnström
Kvarteret Båtsman
Namn Kvarteret Båtsman
Datum 2014
Adress Tillfällegatan 7, Norrtälje, Sverige
Skeden
Uppdragsgivare Seniorgården
Handläggare Iscra Crisci
Medarbetare Clara Schubert
Tre bostadshus anpassat och i anslutning till Norrtäljes gamla stadskärna i trä.
Foto: Gustav Stjärnström
Racketen
Namn Racketen
Datum 2014
Adress Gustavslundsvägen 155, Bromma, Sverige
Skeden Förfrågningsunderlag fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare NCC
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare Maria Söderström
Nybyggnad av flerbostadshus i anslutning till SALK-hallen intill Alviks torg.
Takform och färgsättning är inspirerade av tennishallen.
8 våningar innehållande 44 st bostadsrättslägenheter fördelade på 2-5 RoK
samt utåtriktad lokal i bottenvåningen.

Telegrafen
Namn Telegrafen
Datum 2014
Adress Nynäsvägen 12, Nynäshamn, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare NCC
Handläggare Sanna Fryk
Medarbetare Marika Lundberg
Nybyggnad av bostadshus i fyra våningar i vinkel.
Inpassat i stadsstrukturen i närheten av hamnen i Nynäshamn.
Entréer både från gata och gård
39 lägenheter för 60+-hyresgäster

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Gräshoppan
Namn Kvarteret Gräshoppan
Datum 2014
Adress Doktor Martingatan 1a, Södertälje, Sverige
Skeden Bygglov, systemhandling och bygghandling
Uppdragsgivare Åke Sundvall AB, HYRENTA (Ove & Carina Ljungstedt)
Handläggare Iskra Crisci, Kri Bennström
Medarbetare Bo Stockman, Sanna Fryk
”Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utformning. Materialvalet betong och fasadens kulör harmoniserar och samtalar med funkishuset i söder och annan intilliggande bebyggelse i sitt formspråk.
Den indragna kungsvåningen med balkong runtom och översta byggnadsdelen i ett eget material bidrar till att minska intrycket av höjden.
De öppna balkongerna bidrar till att göra gården luftig”
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Regndroppen och Nordanvinden
Namn Kvarteret Regndroppen och Nordanvinden
Datum 2014
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Arkitektmagasinet Bygg
Handläggare
Medarbetare
Radhus uppförda av Arkitektmagasinet bygg utefter Halmstadsvägen i Björkhagen
Nominerat till årets Stockholmsbyggnad 2015
Foto: Gustav Stjärnström
Linden ombyggnad kök
Namn Linden ombyggnad kök
Datum 2013
Adress
Skeden Idé fram till färdig bygghandling samt ansvarig för byggprocess
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Johan Kilander
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Ombyggnad av kök

Foto: Nino Monastra
Kvarteret Skåningen
Namn Kvarteret Skåningen
Datum Färdigställt 2013
Adress Drachmannsgatan, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Gustav Stjärnström, Sverker Arvidsson, Torbjörn Brensén, Jenny Söderberg
Punkthus i 11 våningar, 41 lägenheter, 2-4 rok. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergi system för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. Fasad av betongelement med ingjutet tegel.

Torsåker
Namn Torsåker
Datum 2013
Adress Torsåker, Upplands Väsby, Sverige
Skeden Totalåtagande. Färdigställt 2013.
Uppdragsgivare Privat.
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Carl-Johan Alm
SJÖMAGASINET
Totalernovering och återställande av sjömagasin från 1700-talet. Ombyggt till kontor, konferenslokaler och utställningslokal 2004.
Nytt kök 2013.
Kvarteret Jublet
Namn Kvarteret Jublet
Datum Färdigställt 2013
Adress Franzéngatan 80, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling.
Uppdragsgivare Index, Skanska
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sara Eklund, Sanna Fryk, Calle Alm, Linus von Essen Fransson, Anna Kassai
Nybyggnad av bostadshus i Hornsberg, Stockholm. Byggnaden rymmer 240 lägenheter och 8 st lokaler samt garage i källaren. 11 trappuppgångar varav de tre närmast kajen även har varsin ”takvilla” med stora terrassytor högst upp.
Landskap: Tema
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Sandhamn
Namn Kvarteret Sandhamn
Datum Färdigställt 2013
Adress Edagränd, Farsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare HMB Construction AB, Familjebostäder
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Maria Söderström, Sanna Fryk, Eva Höglund, Katrin Haraldsson
Vinst i entreprenadtävling utlyst av Familjebostäder, i samarbete med HMB Construction. Två punkthus om 9 våningar ligger i en kraftig sluttning. Konstnärlig utsmyckning är fint integrerad med terrasseringar och gårdsmiljö. Den gemensamma gården ovan garage avslutas med en sockel i grafisk betong.
Konstnärlig utsmyckning: Jennifer Forsberg
Foto: Gustav Stjärnström
Reservoaren
Namn Reservoaren
Datum 2012
Adress Nybohovsbacken 70, Stockholm, Sverige
Skeden ide detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Familjebostäder
Handläggare Sandra van Rooij Edfeldt
Medarbetare Marika Lundberg
Förtätning av bebyggelse på Nybohovsberget.
Typhus utformade i samarbete med Besqab och uppfört i kanten av Nybohov. Tre grafiska svarta punkthus kompletterar den tydliga siluetten på toppen av Nybohov.
Hus 1: bostadsrätter för Besqab
Hus 2 och 3 : hyreslägenheter för Svenska Bostäder
De tre husen rymmer totalt 116 lägenheter 2-4 RoK

Nybohovsberget bebyggdes 1960-62 med en storskalig bostadsbebyggelse i form av punkthus och långa lamellhus.
De nya husens volymer och höjder ansluter till de befintliga punkthusen medan fasaderna är mörka för är stå i kontrast mot den på berget i övrigt ljusa bebyggelsen.

Foton: Gustav Stjärnström
Kvarteret Staven och Käppen
Namn Kvarteret Staven och Käppen
Datum 2012
Adress Schlytersvägen 19, 126 50 Hägersten, Sverige
Skeden Idé, bygglov till bygghandling. Färdigställt 2012.
Uppdragsgivare AB Stockholmshem
Handläggare Gustav Stjärnström
Medarbetare Valentina Lind, David Nilsson
Ombyggnad av 2 smalhus i Aspudden. För att bevara huset från rivning har vi vänt på planlösningen och placerat sovrum mot tyst sida. Ljud- och partikelhantering från Essingeleden har varit central i projekteringen. Byggnaderna är antikvariskt klassade som gröna.
Staven rymmer 18 lägenheter samt två nya marklägenheter, samtliga 2 RoK. Käppen har fått 4 nya marklägenheter på två plan i gammal målerilokal 1-3 Rok
Återanvändning av demonterat tegel
Bevarande av detaljer såsom sopnedkast och räcken.
Nya entrépartier lika original med ny slagning för utrymning
Trapphus i ny färgskala med lägenhetsdörrar i anpassade till husets karaktär

Foto Gustav Stjärnström
Foto Michael Perlmutter gård Kv Käppen
Kvarteret Tallhöjden
Namn Kvarteret Tallhöjden
Datum 2012
Adress Bruksgatan 2, Södertälje, Sverige
Skeden Idé och detaljplan till bygghandling 2010. Färdigställt 2012.
Uppdragsgivare Besqab
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare Maria Söderström, Kalle Danielsson
Lägenheterna har genomtänkta planlösningar och stora fönster som släpper in mycket ljus. Tanken var att förädla och ta hand om de grundidéer som fanns på platsen; naturen, sluttningen och vattnet. Samtliga lägenheter har balkong mot vattnet och flertalet har sjöutsikt eller sjöglimt. Husen är i souterräng och har putsade fasader i jordnära kulörer anpassade till den omkringliggande naturen. Stommen och ytterväggarna är i betong och gör husen till energieffektiva och välisolerade hus.
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Surtsö
Namn Kvarteret Surtsö
Datum Färdigställt 2012
Adress Skagafjordsgataan 10, 164 55 Kista, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sanna Fryk, Anna Martyniuk Kassai
Projektet är det första där Veidekke projekterat enligt metoden VDC och ICE, det vill säga man tillsammans med konsulter och kunden bygger huset virtuellt”. Huset innehåller 57 bostadsrätter.
Gården ansluter mot Kista gårds park som är den ursprungliga gården som fanns innan stadsdelen växte fram
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Fjällrutan
Namn Kvarteret Fjällrutan
Datum 2012
Adress Sjötorpsbrinken, Hässelby, Sverige
Skeden Bygglov fram till bygghandling
Uppdragsgivare Husab Byggnads AB
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare
Befintlig sommarstugetomt blev avstyckad med borätt till 2 stycken parhus. Husen är byggda i lättbetong. Storlek 4-6 RoK
Foto Gustav Stjärnström / Michael Perlmutter
Kv Församlingshemmet
Namn Kv Församlingshemmet
Datum 2011
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Credentia
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare Tommy Carlsson, Carl-Johan Alm
Kv Vätö
Namn Kv Vätö
Datum 2004
Adress Ullerudsbacken 51, Farsta, Sverige
Skeden ide fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare AB Borätt
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare
21 bostadsrätter i två hus i vinkel. 3 respektive 4 våningar över mark.
En skyddande gård för gemansamt umgänge samt vyer ut mot Magelungen.
Kvarteret Porträttet
Namn Kvarteret Porträttet
Datum 2011
Adress Maria Sofias väg, Tyresö, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Seniorgården JM
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare Tove Jensen, Katrin Haraldsson
På en impedimentsyta intill Tyresö Strandtorg i Tyresö Strand har 5 bostadshus uppförts med 60 bostadsrättslägenheter
3 av dem formar en skyddande gård.

Landskapsarkitekter: Landark
Foton: Gustav Stjärnström
Kvarteret Ytterskär
Namn Kvarteret Ytterskär
Datum 2011
Adress Snöskostigen, Hägersten, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till Bygghandling. Färdigställt 2011.
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Ansvarig: Anders Bergkrantz, Eva Höglund systemhandling/ bygghandling, Anders Lundborg programhandling / systemhandling
Medarbetare Valentina Lind, Sandra van Rooij Edfelt
I Västertorp har uppförts ett bostadshus med 36 lägenheter samt garage under huset på uppdrag av Veidekke Bostad.
Huset projekterades i enlighet med Veidekkes Tellhus koncept, samt även för Svanenmärkning.
Den 29 augusti 2011 invigdes det som Nordens Första Svanen-märkta flerbostadshus.
Det innebär bland annat att det har hälften av koldioxid- utsläppen jämfört med ett vanligt bostadshus, den totala energianvändningen är 40% lägre än Boverkets norm för standardhus.
Ventilationen sker via FTX system, huset har låga energibehov.
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Stenyxan
Namn Kvarteret Stenyxan
Datum 2011
Adress Vultejusvägen 67, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare SMÅA AB, Familjen Hoffman
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Lina Lindqvist
11 st radhus i tre plan, 153 kvm.
Byggsystemet är:
Stomfärdig byggnad tillverkad på fabrik, levererad och monterad.
Med takkasetter, bjälklag, bärande- och lägenhets-
avskiljande väggar.
På plats putsas fasad och tak täcks med bandplåt.

Foto exteriört: Gustav Stjärnström
Foto interiört: Michel Perlmutter
Staven och Kittelflickaren
Namn Staven och Kittelflickaren
Datum 2010
Adress Schlytersvägen, Hägersten, Sverige
Skeden ide fram till förfrågningsunderlag för totalentreprenad
Uppdragsgivare AB Stockholmshem
Handläggare Gustav Stjärnström
Medarbetare
Två bostadshus inpassade i den gamla strukturen av smalhus i Aspudden.
Huset form och proportioner kommunicerar med husen runt omkring medans den tillför ett tydligt nytt tillägg i området.
30 lägenheter 1- 4 rok
Bullandö
Namn Bullandö
Datum 2010
Adress
Skeden
Uppdragsgivare Riksbyggen NCC
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare
Två hus med totalt 95 lägenheter. Projektet är en del av stadsplanen Ågesta Broväg som omfattar ytterligare bostadsprojekt samt ombyggnad av gatan
Barnmorskan
Namn Barnmorskan
Datum 2010
Adress Dalgårdsvägen 23, Enskededalen, Sverige
Skeden ide, detaljplan fram till färdig bygghandling samt produktion
Uppdragsgivare Arkitektmagasinet bygg samt Åke Sundvall
Handläggare
Medarbetare Lina Lindqvist, Linus von Essen Fransson, Anna Martyniuk Kassai
Radhus i samarbete mellan Arkitektmagasinet bygg och Åke Sundvall
( Där ägandet är 50 % var )
Vinkelställda volymer som skapar gårdsrum på två sidor
Ett grafiskt fasadspel mellan det ljusa och det mörka som kontrast till
den intilliggande villabebyggelsen från 1920-talet

Pris för årets Stockholmsbyggnad 2011
Kv Spårö och Hammarö
Namn Kv Spårö och Hammarö
Datum 2010
Adress Molkomsbacken 20, Farsta, Sverige
Skeden ide, detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Besqab / Familjebostäder
Handläggare Carl Hjertstrand- Brensén
Medarbetare
Del av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört utefter Molkomsbacken i Farsta.
Två integrerade och inpassade bostadshus i befintlig byggd struktur utgör de ett nytt tidslager.

Konstverk av Mette Björnberg ( Välkommen hem )
Foto: Gustav Stjärnström
Sidsjö Hus L
Namn Sidsjö Hus L
Datum 2010-
Adress Hakon Ahlbergs väg, Sundsvall, Sverige
Skeden Detaljplan fram till bygghandling
Uppdragsgivare Sidsjöfastigheter AB
Handläggare Kri Bennström, Johan Kilander
Medarbetare Katrin Haraldsson, Carl-Johan Alm, Maria Söderström, Graham Hepworth
Trygghetsboende med 20 lägenheter i en ombyggd paviljong i Sidsjö f.d. mentalsjukhus. Projektet startade med en detaljplan för att möjliggöra ny bebyggelse i Sidsjöområdet. Under tiden har man byggt om flera paviljonger till annan användning och trygghetsboendet blev en av dessa.
Kvarteret Sjövik
Namn Kvarteret Sjövik
Datum 2010
Adress Fredsborgsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till Bygghandling.
Uppdragsgivare AB Stockholmshem
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sanna Fryk, Carl-Johan Alm
Nybyggnad av 3 hus innehållande 128 st lägenheter i 6-8 våningar.
I bottenvåningen mot Sjöviksvägen butikslokaler och en förskola i entréplan mot Fredsborgsgatan.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Fägnaden
Namn Kvarteret Fägnaden
Datum 2010
Adress Hornsbergs Strand, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan till och med Bygghandling. Färdigställt 2010.
Uppdragsgivare Einar Mattsson Byggnads AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sandra van Rooij Edfelt, Johan Kilander, Iskra Crisci, Anders Lundborg
Kvarteret består av fyra trapphus i en U-formad byggnad med en liten trivsam innergård i söderläge och innehåller totalt 64 stycken lägen-heter fördelade på 1 - 5 RoK.
Kvarteret ligger utmed Franzéngatan som förlängs och ansluts mot Lindhagensgatan. Söder om kvarteret ligger den nyanlagda Nelly Sachs Park med både lekplatser och utsiktsplatser.
Kvarteret Bocken
Namn Kvarteret Bocken
Datum Färdigställt 2010
Adress Regeringsgatan 60, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svensk Handels Hus
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Carl-Johan Alm
Tillbyggnad på innergård av kontorsfastighet från 1914 (ark. Sundstarnd och Frumerie). Sju våningar med ett mötesrum per plan. Förberett under ombyggnadsprojekt från 2004-2006.
Foto: Michael Pearlmutter
Kvarteret Regndroppen
Namn Kvarteret Regndroppen
Datum 2010
Adress
Skeden idé, dsetaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Arkitektmagasinet Bygg
Handläggare
Medarbetare
Radhus uppförda av Arkitektmagsinet Bygg i Björkhagen
Kvarteret Räknestickan
Namn Kvarteret Räknestickan
Datum 2009
Adress Råckstavägen 27, Vällingby, Sverige
Skeden ide, detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare JM Borätt / Seniorgården
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare Eva Höglund, Katrin Haraldsson
Tre gårdar med omslutande bostadsvolymer. Puts med gavlar av tegel som bland annat utgör porten till området.
302 lägenheter
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Långskeppet
Namn Kvarteret Långskeppet
Datum 2009
Adress Björketorpsvägen 9, Vällingby, Sverige
Skeden Idé, detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling. Färdigställt 2009.
Uppdragsgivare Långskeppet AB, Åke Sundvall AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Valentina Lind, Anna Martyniuk Kassai, Petra Gipp
Nybyggnad av 62 lägenheter och garage i Norra Ängby.
Garaget betjänar även en tidigare etapp med 144 lägenheter i om- och påbyggnad av befintliga bostadshus.
Husens 5 översta våningsplan är utförda med fullvolymselement.
Foton: Gustav Stjärnström
Lövsta
Namn Lövsta
Datum 2004-2009
Adress
Skeden Idé fram till bygghandling och utförande
Uppdragsgivare Privat
Handläggare Lusthus: Anders Bergkrantz,, Skritthus: Anders Bergkrantz, Carl-Johan Alm, Lavmåsa: Anders Bergkrantz,
Medarbetare Lusthus: Inredning Anders Söderberg, Lavmåsa: Carl-Johan Alm , Inredning Per Söderberg
Lusthus: Lusthus för privat uppdragsgivare
Skritthus: Hus för träning av hästar för privat uppdragsgivare.
Lavmåsa: Ombyggnad och tillbyggnad av äldre fastighet samt nytt gästhus.
Glasmålningen
Namn Glasmålningen
Datum 2008
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Fortis Fastigheter
Handläggare Sanna Ftryk
Medarbetare
Foton: Gustav Stjärnström
Glasteglet
Namn Glasteglet
Datum 2008
Adress Fågelstavägen 48, Bandhagen, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Besqab / Familjebostäder
Handläggare Carl Hjertstrand-Brensén
Medarbetare
Del av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört i kanten av Bandhagen innehållande 26 stycken hyresrättslägenheter i sju våningar
Kvarteret Kantjärnet
Namn Kvarteret Kantjärnet
Datum 2008
Adress Skebokvarnsvägen 366 , Bandhagen, Sverige
Skeden Idé, detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Carl Hjertstrand Brensén
Medarbetare
Punkthus i 16 våningar i anslutning till Högdalens centrum innehållande 66 st bostadsrättslägenheter fördelade på 2-4 RoK.
Perstorp
Namn Perstorp
Datum 2007
Adress Ekebergabacken, Farsta, Sverige
Skeden ide fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare JM Borätt
Handläggare Eva Höglund
Medarbetare
63 lägenheter i två bostadshus utefter Ekebergabacken i det nya bostadsområdet som utvecklas i Sköndal
Nytorps Gärde
Namn Nytorps Gärde
Datum 2007
Adress Kärrtorpsvägen 2, Johanneshov, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare
Handläggare
Medarbetare
Fyra Bostadshus med 70 lägenheter i Kanten av Nytorps Gärde.
Inpassade i den befintliga strukturen
Smålänningen
Namn Smålänningen
Datum 2007
Adress Drachmannsgatan, Bromma, Sverige
Skeden ide, detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Besqab / Familjebostäder
Handläggare Carl Hjertstrand Brensén
Medarbetare
Del av en serie typhus i samarbete med Besqab.
32 Lägenheter
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Hjälmsätra och Järsätra
Namn Kvarteret Hjälmsätra och Järsätra
Datum 2007
Adress Eksätravägen 471 Skärholmen, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Stockholmshem
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare Eva Höglund, David Nilsson
Utefter Eksätravägens sluttning samt Bogsätravägen ligger vardera tre putsade hus i lika utformning.
Upprutna volymer i höjd, kulör och med ett länkande trapphus i glasbetong. Balkonger skjuter fram
och framhäver byggnadens dynamik mot gatan.
Upplevelsen av de de båda projekten är olika eftersom husen anluter med olika våningsantal
mot gatan.
Kvarteret Toftinge / Skäringe / Vämlinge
Namn Kvarteret Toftinge / Skäringe / Vämlinge
Datum 2006 Skäringe ,2010 Toftinge, 2012 Vämlinge
Adress Tensta allé, Spånga, Sverige
Skeden Detaljplan, Förfrågningsunderlag för totalentreprenad, projektering/bygghandling. Färdigställt 2007-2012
Uppdragsgivare AB Svenska bostäder
Handläggare Åsa Lundberg, Toftinge, Per Åström, Skäringe, Sanna Fryk, Åsa Lundberg i startskedet, Vämlinge
Medarbetare Carl-Johan Alm, Valentina Lind, Katrin Haraldsson, Maria Söderström
TOFTINGE
Två loftgångshus från 1970 byggs till med totalt 30 nya lägenheter. Hiss och trappa i de befintliga husen utnyttjas även för den nya delen. Varje våningsplan har tre små lägenheter för att balansera det befintliga beståndet med övervägande treor. Högst upp finns två stora etagelägenheter. På bottenvåningen inryms lokaler och ny entré till hela huset. Detta är ett särskilt tillskott, eftersom det tidigare inte funnits några lokaler eller verksamheter i gatuplan.
SKÄRINGE
Tillbyggnader på 2 loftgångs-
hus. Genomförd detaljplan som möjliggör tillbyggnad på 7 loftgångshus på norra sidan av Tensta Allé.
I en första etapp projekterades och byggdes två av dessa till bostadsutställning Bo06. Projektet omfattade 2 lokaler i gatuplan, en tvättstuga och 22 lägenheter.
VÄMLINGE
Tre loftgångshus från 1970 byggs till på gavlar mot Tensta Allé med totalt 48 nya lägenheter. Två nya gemensamma tvättstugor. Hiss och trappa i de befintliga husen utnyttjas även för den nya delen. Varje våningsplan har tre små lägenheter för att balansera det befintliga beståndet med övervägande treor. Högst upp finns två stora etagelägenheter. På bottenvåningen inrymms lokaler och nya entréer till hela huset. I ett av husen förbereds även för restaurang i två plan med terrass mot gatan.
Kv Vämlinge är etapp 3 av 3. De två första etapperna Kv Skäringe och Kv Toftinge stod klara 2006 respektive 2010.
Valloxen
Namn Valloxen
Datum 2006
Adress Hjälmarsvägen 24, Årsta, Sverige
Skeden Idé fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Åsa Lundberg
Medarbetare Sanna Fryk, Carl-Johan Alm
Nybyggnad av 40 stycken seniorlägenheter intill det kulturskyddade Årsta Torg.
Årsta torg är klassat som riksintresse och blåmärkt av Stadsmuseet.
Det ställdes stora krav på utformningen och många parametrar såsom höjder, takvinklar och material reglerades i detaljplaneskedet.
Det första projekt som drabbades av JM:s omtag, krokodilgrupp samt paf-detaljer. Drabbades av många kostnadsbesparande åtgärder.Koreanen
Namn Koreanen
Datum 2006
Adress Blackebergsbacken, Bromma, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare AB Borätt
Handläggare Bo Stockman / Carl Hjertstrand Brensén
Medarbetare
3 punkthus i 5-8 våningar i naturnära läge med garage och utsikt över Mälaren.
Totalt 68 bostadsrättslägenheter fördelade på 2-5 RoK
Foto : Gustav Stjärnström
Måseskär
Namn Måseskär
Datum 2006
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Stockholmshem
Handläggare Pettra Gipp
Medarbetare Eva Höglund
Två bostadslängor med fint läge i Blåsut vid kanten av grönområdet Nytorps gärde.
Hyresrätter för Stockholmshem.
Trespännare med genomgående lägenheter 3 rok samt 2 rok i utskjutande delar med ljus från tre håll.
Utskjutande volymer skapar även skyddade entréer.

Kv Bränninge
Namn Kv Bränninge
Datum
Adress Tenstaplan, Spånga, Sverige
Skeden
Uppdragsgivare
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare
Del av Bomässan Bo06 i Tensta.
Bostadshus i anslutning till Tenstaplan.
Entréer i gavel i direktanslutning mot gata och fint inpassade i befintlig natur.
Kvarteret Kippinge
Namn Kvarteret Kippinge
Datum 2006
Adress Hjulsta backar, Spånga, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till och med Bygghandling. Färdigställt 2006.
Uppdragsgivare AB Svenska bostäder
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare Sandra van Rooij Edfelt
Förtätningsprojekt i anslutning till befintlig flerbostadsbebyggelse. Kippinge var en del av boutställningen BO-06 i Tensta och Hjulsta år 2006.
Totalt 14 stycken hyresrättsradhus, vilka senare blev äganderätt och en miljöstation byggdes längs med Hjulsta Backar.
Varje radhus har 4 rum och kök i två plan med boyta 107 m2.
Husen är byggda av prefabricerade moduler i trä och monterade på plats.
Foton: Gustav Stjärnström
Kvarteret Bäverdalen
Namn Kvarteret Bäverdalen
Datum 2006
Adress Rågsved, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Stockholmshem
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
Ett långt flerbostadshus och tre längor med radhus med en omslutande innergård med lekplats. Projektet började som bostadsrättslägenheter för en annan beställare, när Stockholmshem tog över ritades det om till hyresrätter.
Placerade i Rågsveds utkant och i anslutning till Kräppladalens strövområde
Konstverk: Pivo, Johan Wiking
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Västergötland
Namn Kvarteret Västergötland
Datum 2005
Adress
Skeden Idé, bygglov, projektering till färdig bygghandling. Färdigställt 2005.
Uppdragsgivare Byggnadsfirma Olov Lindgren AB
Handläggare Johan Harneby, Erik Griffiths Tillbyggnad hiss/utrymningstrappa
Medarbetare
Kvarteret Västergötland 6 i Stockholm består av fyra byggnader runt en gård mellan Götgatan och Repslagargatan på Södermalm.
Alla hus har varsamt renoverats och gården är iordningställd.

Bostadshuset kompletterades med hiss och två nya lägenheter på vinden.
Skolhuset renoverades och kontorslokaler och ny hiss tillkom.
Fabrikshuset med stort industrihistoriskt värde ägnades den största omsorgen.
K.A. Almgren Sidenväveri från 1833 är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa och som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne.
Nominerat till ROT-priset 2006
Foton: Gustav Stjärnström

En mycket varsam renovering/
restaurering gjordes och den ursprungliga miljön togs fram.
Vinden byggdes om till hörsal och utställning för muséet.
Huset kompletterades så diskret som möjligt med all nödvändig teknik; ny el, ventilation, värme, sprinklerinstallation och säkerhetssystem.
För att tillgodose kravet på tillgänglighet och utrymning kompletterades byggnaden med hiss och trappa i ett fristående ”torn” på gården. Tornet placerades fritt från byggnaden med glasade spänger som förbindelse för att tydligt skilja det nya från ursprunget och göra minsta möjliga ingrepp i byggnaden. Glasningen fick en utsmyckning med mönster ur Sidenväveriets samlingar.

Foto: Gustav Stjärnström
Konstapeln
Namn Konstapeln
Datum 2004
Adress Repslagaregatan, Vaxholm, Sverige
Skeden Nybyggnad och ombyggnad detaljplan fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Ombyggnad: Vaxholmsbostäder Nybyggnad: AB Borätt
Handläggare Kri Bennström Ombyggnad, David Nilsson Nybyggnad
Medarbetare Johan Kilander
Nybyggnad av bostadskvarter i centrala Vaxholm.
samt ombyggnad av befintliga bostadshus med lokaler.
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Handkvarnen
Namn Kvarteret Handkvarnen
Datum 2004
Adress Rinkebystråket, Rinkeby, Spånga, Sverige
Skeden Idé fram till bygghandling
Uppdragsgivare AB Borätt
Handläggare Eva Höglund, Åsa Lundberg, Eva Höglund ersätter under föräldraledighet
Medarbetare
Radhus i Rinkeby. Projektet initierades av Bergkrantz Arkitekter och rönte stort intresse bland politiker och i media, då de var de första bostadsrätterna i Rinkeby. Ursprungligen var avsikten klä in ett parkeringshus med radhus och mittemot placera radhus på mark. Etapp 1 innehåller 21 radhus på mark.

Tilldelades FöreningsSparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan
Stora Boendepris 2004
" - för att ha manifesterat socialt och ekonomiskt nyskapande arkitektur i Rinkeby utanför Stockholm."
Rival
Namn Rival
Datum 2003
Adress Mariatorget, Stockholm, Sverige
Skeden Generalkonsultuppdrag. Detaljplan, bygglov, bygghandling.
Uppdragsgivare Rival AB
Handläggare Ansvarig arkitekt: Anders Bergkrantz, Bo Stockman
Medarbetare Carl-Johan Alm, Anders Söderberg, Göran Olsson
Den 1 september 2003 öppnade Hotel Rival efter en omfattande totalrenovering. Ett litet privatägt hotell på Mariatorget i Stockholm med 99 rum, en bistro med en bar, en cocktailbar i art deco stil, ett café, en salong med 700 platser. En tillbyggnad utfördes inne på gården ovan biografen.

www.rival.se

Tilldelades Diplom av Stockholms Läns Hembygdsförbund 2004
för värdefullt bidrag till byggnadskulturen i Stockholms län.

Grafisk formgivare & textilier: Carouschka Steijfert
Finnberget
Namn Finnberget
Datum 2003
Adress Finnbergsvägen, Nacka, Sverige
Skeden Detaljplan till bygghandling. Färdigställt 2003
Uppdragsgivare JM AB, AB Borätt
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
Nybyggnad av fyra flerbostadshus med 75 st bostadsrättslägenheter och garage i två plan. Brf Saltsjöhöjden i Nacka.
Kvarteret Dalmasen
Namn Kvarteret Dalmasen
Datum 2002
Adress Blackeberg centrum, Grundtvigsgatan, Bromma, Sverige
Skeden Idé fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Eva Höglund
Huset är integrerat med femtiotalsbebyggelsen runt torget, med bostads- och butikshus och Celsings tunnelbaneentré närmast inpå. Dalmasen är ett rent bostadshus i tolv våningar innehållande 24 seniorbostäder. De fyra första våningarna har en större utbredning och huset får sedan en slankare profil högre upp.
Konstnärlig utsmyckning i entréhallen av Gunilla Orrving
Foto: Gustav Stjärnström
Vitruvius
Namn Vitruvius
Datum 2001
Adress Sundspromenaden 15, Malmö, Sverige
Skeden Bygglov fram till bygghandling.
Uppdragsgivare JM AB, Seniorgården AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
15 st seniorlägenheter i kajhuset och tre radhus med äganderätt på gårdssidan.
Utfört inom Arkitektmagasinet AB.
Samarbete mellan Bergkrantz Arkitekter och Arkitektmagasinet
Del av bomässan Bo01 i Malmö
Kvarteret Kornet
Namn Kvarteret Kornet
Datum 2001
Adress Bergshamra allé, Solna, Sverige
Skeden Idé, projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Riksbyggen
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare
Nybyggnad av 13 lägenheter samt 9 radhuslägenheter i Bergshamra. Utsett till Bästa Riksbyggenprojekt år 2001.
Kvarteret Överkikaren 34
Namn Kvarteret Överkikaren 34
Datum 2000
Adress Södermalmstorg, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdiga bygghandlingar.
Uppdragsgivare Wallenstam
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare
Ombyggnad av kontorslokaler och lägenheter. Projektet fick Stockholms Byggmästare-
förenings Rotpris år 2000.
Kvarteret Astrid
Namn Kvarteret Astrid
Datum 2000
Adress Spånga kyrkväg, Spånga, Sverige
Skeden Från Detaljplan, Idé/Projektering till och med Bygghandling. Färdigställt 1999.
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
Nybyggnad av 25 seniorlägenheter i två hus med gemensam entré. Husen är förbundna med gångkulvert. Separat garage. Nominerat till Årets bygge 2000.
Kvarteret Karpdammen
Namn Kvarteret Karpdammen
Datum 1999
Adress Aprikosgatan, Hässelby, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling.
Uppdragsgivare AB Borätt, Seniorgården AB
Handläggare Kri Bennström / Iskra Crisci
Medarbetare
Nybyggnad av bostäder på del av skolfastighet. Totalt 120 lägenheter i fem hus.
Ett hus innehåller 23 seniorlägenheter, två hus med bostadsrättsföreningar samt två hus med hyresrätter.
Uppfört 1994-1999 i två etapper
Foto: Gustav Stjärnström
Linden kontor
Namn Linden kontor
Datum 1990-
Adress
Skeden Idè fram till färdig bygghandling samt ansvarig för bygget
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Anders Söderberg inredning, Carouschka Streijffert grafisk formgivning textilier
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
under 1990-talet renoverades och byggdes villan om med hänsyn till kulturhistoriska värden samt kraven för ett modernt kontor.
2009 byggdes gårdsflygeln om till Axademin.

Foto exteriört: Nino Monastra
Farsta Gymnasium
Namn Farsta Gymnasium
Datum 1998
Adress Farstavägen, Farsta, Sverige
Skeden Projektering till färdigställande.
Uppdragsgivare SISAB
Handläggare Hans Dahlgren
Medarbetare
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola. Matsal, kök, aula, bibliotek, nybyggnad flygel mm.
Kontverk i aulan: ridån är skapad av Pasi Välimaa : ett lapptäcke av fyrkantiga batikfärgade linnebitar
Konstverk på innergård: Thot av Marco Cuevas
( fornegyptisk gud kopplad till skriv-och räknekonsten )

Foto: Gustav Stjärnström
Tynningö
Namn Tynningö
Datum 1998
Adress Farstaängsvägen, Farsta, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till färdig bygghandling. Färdigställt 1998.
Uppdragsgivare JM AB, Seniorgården AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare
Nybyggnad av 33 st seniorbostäder i Farsta med utsikt ner mot sjön Magelungen.
Foto: Gustav Stjärnström
Ungdomens Hus
Namn Ungdomens Hus
Datum 1998
Adress Rinkebystråket 53, Rinkeby, Spånga, Sverige
Skeden Idé, programarbete bl a tillsammans med 17 olika representanter från skola, föreningar och fritidsgård. Projektering till färdig bygghandling. Färdigställt 1998.
Uppdragsgivare SISAB, Stadsdelsförvaltningen
Handläggare Jonas Björkman, Bo Stockman
Medarbetare Tidiga idéer : Thorbjörn Brensén, Per-Arne Björnstad
Nybyggnad inom stadsdelen Rinkeby för skola och ungdom. Ungdomens hus består av flera olika lokaler där det bedrivs olika slags aktiviteter som stadsdelsförvaltningen och de lokala föreningarna ansvarar för.
Nominerat till Kasper Sahlin priset 1999.
SA-Priset 1999.
Representerat i den permanenta utställningen på ArkDes om svensk arkitektur
Foto: Gustav Stjärnström
Foto interiör: Nino Monastra
Sjötullen
Namn Sjötullen
Datum 1998
Adress
Skeden Inventering uppmätning hyresgästsamråd samt projektering fram till färdiga bygghandlingar
Uppdragsgivare AB Stadsholmen
Handläggare
Medarbetare
Restaurering av den gamla Sjötullen på Långholmen
Har innehållit privabostäder sen 1857
Hologrammet
Namn Hologrammet
Datum 1997
Adress Skulptörvägen 18
Skeden Ide, detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare JM byggnads AB
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare Göran Duvnäs
Tre hus i sluttningen mot Grynkvarnsparken med totalt 62 lägenheter.
Anpassade till den omkringliggande bebyggelsen från 40-och 50 -talet.
Med lägenheter i storleken 2-4 Rok
Ett öppet kallgarage under husen väster om Etsarvägen skapar
en terrass för entréer och social samvaro.
Kvarteret Västgöten
Namn Kvarteret Västgöten
Datum 1997
Adress Kaj Munks väg, Bromma, Sverige
Skeden Bygglov, Projektering och Bygghandling. Färdigställt 1997
Uppdragsgivare AB Familjebostäder
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare
Projektet omfattar ombyggnad och upprustning av ca 750 lägenheter i etapper med början år 1994, etapp 4 1997.

Syftet med upprustningen var att ge hus och bostäder en förnyad livslängd på minst 30-40 år.
Utan att förändra 1950-talets arkitektur renoverades de sparsmakade och omsorgsfullt formgivna detaljerna i entré- partier, fönster, balkonger. Kökssnickerierna renoverades varsamt och omsorgsfullt.
Badrummens ombyggnad omfattade byte av vatten- och avloppstammar, omgjutning av undergolvet och nya ytskikt. För att minska risken för fuktskador på sommaren installerades en handdukstork i VVC-ledningen.

Pris för varsam ombyggnad år 1994 av Boverket och SAR.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Perseus
Namn Kvarteret Perseus
Datum 1997
Adress Norra Benickebrinken, Stockholm, Sverige
Skeden Inventering, uppmätning och projektering fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Taksprånget AB
Handläggare Anders Bergkrantz, Anders Söderberg
Medarbetare
Restaurering och ombyggnad till 9 lägenheter samt lokal.
Selmedal
Namn Selmedal
Datum 1997
Adress Selmedalsvägen, Hägersten, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling. Färdigställt 1997.
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare
Nybyggnad av flerbostadshus med 7 st seniorbostadsrätter på tomt där Mälarhöjdens gamla Konsumbutik låg.
Foto: Gustav Stjärnström
Sundsta Gård
Namn Sundsta Gård
Datum 1996
Adress Sundstabacken 6, Stockholm, Sverige
Skeden Inventering uppmätning hyresgästsamråd samt projektering fram till färdiga bygghandlingar
Uppdragsgivare Stadsholmen
Handläggare
Medarbetare
Tuschpennan
Namn Tuschpennan
Datum 1996
Adress Fastlagsvägen, Hägersten, Sverige
Skeden ide fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare JM
Handläggare Per Arne Björnstad
Medarbetare
Bostadshus inpassat i den befintliga strukturen i kanten av Midsommarkransen.
I källaren har skyddsrum ritats in
24 lägenheter
Kvarteret Tegen
Namn Kvarteret Tegen
Datum 1996
Adress Bjurholmsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare AB Stadsholmen
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare
Renovering av kulturhistoriskt intressanta hus uppfört i början av 1700-talet
Ursprungligen byggt som bryggeri senare del av Katarina sjukhus
Upprustat och ombyggt för användning som bostäder och ateljéer
Nominerat till ROT-priset 1997.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Hippomenes
Namn Kvarteret Hippomenes
Datum 1995
Adress Storkyrkobrinken, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering framt till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare AB Stadsholmen
Handläggare Birgitta Lundgren
Medarbetare
Renovering och ombyggnad av kulturhus till bostad, ateljéer och butiker i Gamla Stan, Stockholm.
Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Solen 7
Namn Kvarteret Solen 7
Datum 90-tal
Adress Storgatan, Södertälje, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Wasa Fastigheter
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare
SÖDERTÄLJE TINGSHUS
Till- och ombyggnad av Södertälje Tingshus. Nominerat till Årets bygge i Södertälje.
Foto: Gustav Stjärnström
Svensken
Namn Svensken
Datum 1994
Adress
Skeden Detaljplan fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Seniorgården
Handläggare Per Arne Björnstad
Medarbetare
Nybyggnad av 15 st seniorbostäder med kompletterande gemensamhetsutrymmen i souterrängläge.
Byggnadens utformning och karaktär är inspirerat av omgivande 50-tals bebyggelsen och är inpassat i slänten ner mot dalsänkan och parkstråket.

Foto: Gustav Stjärnström
Kvarteret Mäster Mikael
Namn Kvarteret Mäster Mikael
Datum 1992-1993
Adress Nytorgsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Generalkonsult. Program, hyresgästsamråd/evakuering, projektering fram till bygghandling, projektledning.
Uppdragsgivare Mäster Mikaels fastighets AB
Handläggare Claes Reichmann, Birgitta Lundgren
Medarbetare Göran Duvnäs, Anders Söderberg
Varsam upprustning av 23 lägenheter samt lokaler i hus från huvudsakligen 1800-talet på Södermalm. Gårdsupprustning.
Upprustningen utfördes år 1992-93.
Erhöll pris SAR/Boverket 1994 för varsam ombyggnad.
Kvarteret Echo
Namn Kvarteret Echo
Datum 1993
Adress Stortorget 18, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Stadsholmen, AB Svenska bostäder
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare
Lägenheter och lokaler i hus från 1700-talet med delar från 1600-talet. Upprustat år 1992-93. Nominerat till Rotpriset 1994.
Foto: Gustav Stjärnström
Blekingen
Namn Blekingen
Datum 1992
Adress Drachmannsgatan, Bromma, Sverige
Skeden ide fram till färdig byggnad
Uppdragsgivare Seniorgården
Handläggare Per Arne Björnstad
Medarbetare
Första projektet för Seniorgården i Stockholm
Bostadshus utfört i gammaldags tegel med hänsyn till den intilliggande Ängby kyrka
39 bostadsrätter 2-4 RoK
Gemensamhetslokal samt bastu
Foto: Gustav Stjärnström
Hjorthagens skola
Namn Hjorthagens skola
Datum 1992
Adress Jägmästargatan 25 Hjorthagen
Skeden Förslag, Bygglov FU fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare SISAB
Handläggare Birgitta Lundgren
Medarbetare Mathilda Berg, Claus Fiske, Pelle Norberg
Hjorthagens skola uppförd 1925 och ritades skolarkitekten G.A Nilsson.
Ombyggnad av hela skolan. Nytt hisstorn, ny matsal i gammal simhall, nytt bibliotek och slöjdsal. Ombyggnad av vind till skolmuseum.

Landskapsplanering: Mats Reinius och Nob Takei
Foto: Gustav Stjärnström
Lilla Adolf Fredrik skola
Namn Lilla Adolf Fredrik skola
Datum
Adress Dalagatan 18, Stockholm, Sverige
Skeden Förslag, Bygglov FU fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare AB Familjebostäder
Handläggare Birgitta Lundgren
Medarbetare
Ombyggnad av hela skolan exklusive lägenheter. Tak och fasadrenovering

Foto: Gustav Stjärnström
Mälarhöjdens skola
Namn Mälarhöjdens skola
Datum
Adress Lugntorpsvägen 2, Hägersten, Sverige
Skeden Förslag, Bygglov, FU fram till färdiga bygghandlingar
Uppdragsgivare Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB )
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Göran Duvnäs
Om- och tillbyggnad samt påbyggnad av tegelflygel
Ny ventilation samt tillgänglighet
Flygeln ursprungligen ritad av Paul Hedqvist 1954

Foto: Gustav Stjärnström
Höglandsskolan
Namn Höglandsskolan
Datum
Adress Höglandstorget 4, Bromma, Sverige
Skeden Förslag, Bygglov, FU fram till färdig bygghandling
Uppdragsgivare SISAB
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare Göran Duvnäs
Påbyggnad, ihopbyggnad genom länkning samt ombyggnad av hela skolan inklusive bio / samlingslokal
Foto: Gustav Stjärnström
Gustav Vasa Skola
Namn Gustav Vasa Skola
Datum 1988-89
Adress Karlbergsvägen 34, Stockholm, Sverige
Skeden Idéer, Förslag, Bygglov, FU fram till färdig Bygghandling
Uppdragsgivare Stockholms Skolor numera SISAB
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Birgitta Lundgren
Gymnasieskola byggd 1886 av Axel och Hjalmar Kumlien.
Om- och tillbyggnad av hela skolan inklusive gymnastiksal samt nybyggnad av matsal.
Ny teknik och tillgänglighet

Mark och trädgård: Reinius och Sporrong
Foto: Gustav Stjärnström