Uppdrag
Bostäder och stadsbyggnad
Detaljplan
Handel
Hotell / Restaurang
Kulturhus / Restaurering
Ombyggnad
Priser / Nomineringar
Skolor
Tävlingar
Vårdboende
Övrigt
Filmcementet
Namn Filmcementet
Datum 2019
Adress Trollesundsvägen 98, 124 57 Bandhagen, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Familjebostäder, Besqab
Handläggare Gustav Sjärnström
Medarbetare Sanna Fryk
Det sista av en serie typhus i samarbete med Besqab uppfört i kanten av Dalbottenparken i Högdalen och en bebodd lykta i området som skapar tryggare närmiljö.
Som ett grafiskt sjömärke med sitt spel av gröna och vita fasader. En lek med horisontella linjer för att dölja fogar och detaljer av glimmande metall och svart.

Entréhallens muralmålning av trianglar fångar upp husets palett av kulörer och mynnar ut i skyddsräcket av smide med samma tema. Med få element har målet varit att öka skärpan och hålla ner kostnaden.
Greken och Engelsmannen
Namn Greken och Engelsmannen
Datum Pågående
Adress Björnsonsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svenska Bostäder, JSB
Handläggare Clara Schubert, Eva Höglund
Medarbetare Sanna Fryk
2 punkthus i 9 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. 95 lägenheter, 2-5 rok.
Linden 3
Namn Linden 3
Datum 2013
Adress Villagatan, Stockholm, Sverige
Skeden Skisser fram till färdiga ombyggnader.
Uppdragsgivare Axel Johnson AB
Handläggare Anders Bergkrantz, Carl-Johan Alm, Johan Kilander
Medarbetare Anders Lundborg, Anders Söderberg
Villagatan 6 uppfördes ursprungligen 1878 av konsuln och affärsmannen Oskar Ekman från Göteborg.
Arkitekt var Ernst Jacobsson, Sveriges förste judiske arkitekt.
När Ax:son Johnson på 1980-talet beslöt att förlägga koncernens huvudkontor till Villagatan 6 inleddes en ny epok.
Med förnuft och känsla skulle de kulturhistoriska värdena återställas och samtidigt anpassas till en modern verksamhet.
Ombyggnad påbörjades 1990 i hela fastigheten.
Taklanternin 2005. Ombyggnad nr 2 av gårdsflygel 2009 till Axademin, utvändig fasadputs 2010, kök 2013.

Grafisk formgivare textilier: Carouschka Streijffert.

Foto:Nino Monastra

Lusthus
Namn Lusthus
Datum 2004
Adress Upplands Väsby, Sverige
Skeden Idé-, projektering, bygghandling.
Uppdragsgivare Privat.
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Anders Söderberg
Lusthus för privat uppdragsgivare.
Rival
Namn Rival
Datum
Adress Mariatorget, Stockholm, Sverige
Skeden Generalkonsultuppdrag. Detaljplan, bygglov, bygghandling.
Uppdragsgivare Rival AB
Handläggare Ansvarig arkitekt: Anders Bergkrantz, Bo Stockman
Medarbetare Carl-Johan Alm, Anders Söderberg, Göran Olsson
ROSENDAL STÖRRE 30 / Hotell Rival
Den 1 september 2003 öppnade Hotel Rival efter en omfattande totalrenovering. Ett litet privatägt hotell på Mariatorget i Stockholm med 99 rum, en bistro med en bar, en cocktailbar i art deco stil, ett café, en salong med 700 platser. En tillbyggnad utfördes inne på gården ovan biografen.

www.rival.se

Tilldelades Diplom av Stockholms Läns Hembygdsförbund 2004
för värdefullt bidrag till byggnadskulturen i Stockholms län.

Grafisk formgivare & textilier: Carouschka Steijfert
BO 01 / Vitruvius
Namn BO 01 / Vitruvius
Datum 2001
Adress Västra hamnen, Malmö, Sverige
Skeden Bygglov fram till bygghandling.
Uppdragsgivare JM AB, Seniorgården AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
15 st seniorlägenheter i kajhuset och tre radhus med äganderätt på gårdssidan.
Utfört inom Arkitektmagasinet AB.
Farsta Gymnasium
Namn Farsta Gymnasium
Datum
Adress Farstavägen, Farsta, Sverige
Skeden Projektering till färdigställande.
Uppdragsgivare SISAB
Handläggare Hans Dahlgren
Medarbetare
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola. Matsal, kök, bibliotek, nybyggnad flygel mm.
Tynningö
Namn Tynningö
Datum 1998
Adress Farstaängsvägen, Farsta, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till Bygghandling. Färdigställt 1998.
Uppdragsgivare JM AB, Seniorgården AB
Handläggare Ansvarig: Anders Bergkrantz, Kri Bennström
Medarbetare
Nybyggnad av 33 st seniorbostäder i Farsta med utsikt ner mot sjön Magelungen.
Ungdomens Hus
Namn Ungdomens Hus
Datum 1999
Adress Rinkebystråket 53, Rinkeby, Spånga, Sverige
Skeden Idé, programarbete bl a tillsammans med 17 olika representanter från skola, föreningar och fritidsgård. Projektering till färdig bygghandling. Färdigställt 1997.
Uppdragsgivare SISAB, Stadsdelsförvaltningen
Handläggare Jonas Björkman, Bo Stockman
Medarbetare Anders Bergkrantz
Nybyggnad inom stadsdelen Rinkeby för skola och ungdom. Ungdomens hus består av flera olika lokaler där det bedrivs olika slags aktiviteter som stadsdelsförvaltningen och de lokala föreningarna ansvarar för.
Nominerat till Kasper Sahlin priset 1999.
SA-Priset 1999.
Västergöten
Namn Västergöten
Datum 1997
Adress Kaj Munks väg, Bromma, Sverige
Skeden Bygglov, Projektering och Bygghandling. Färdigställt 1997
Uppdragsgivare AB Familjebostäder
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare
Projektet omfattar ombyggnad och upprustning av ca 750 lägenheter i etapper med början år 1994, etapp 4 1997.

Syftet med upprustningen var att ge hus och bostäder en förnyad livslängd på minst 30-40 år.
Utan att förändra 1950-talets arkitektur renoverades de sparsmakade och omsorgsfullt formgivna detaljerna i entré- partier, fönster, balkonger. Kökssnickerierna renoverades varsamt och omsorgsfullt.
Badrummens ombyggnad omfattade byte av vatten- och avloppstammar, omgjutning av undergolvet och nya ytskikt. För att minska risken för fuktskador på sommaren installerades en handdukstork i VVC-ledningen.

Pris för varsam ombyggnad år 1994 av Boverket och SAR.
Hippomenes
Namn Hippomenes
Datum 1995
Adress Storkyrkobrinken, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering framt till färdig bygghandling. Färdigställt 1995.
Uppdragsgivare AB Stadsholmen
Handläggare Birgitta Lundgren
Medarbetare
Renovering och ombyggnad av kulturhus till bostad, ateljéer och butiker i Gamla Stan, Stockholm.
Solen 7
Namn Solen 7
Datum 90-tal
Adress Storgatan, Södertälje, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Wasa Fastigheter
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare
SÖDERTÄLJE TINGSHUS
Till- och ombyggnad av Södertälje Tingshus. Nominerat till Årets bygge i Södertälje.
Överkikaren 34
Namn Överkikaren 34
Datum 2000
Adress Södermalmstorg, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdiga bygghandlingar.
Uppdragsgivare Wallenstam
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare
Ombyggnad av kontorslokaler och lägenheter. Projektet fick Stockholms Byggmästare-
förenings Rotpris år 2000.
Torsåker
Namn Torsåker
Datum 2013
Adress Torsåker, Upplands Väsby, Sverige
Skeden Totalåtagande. Färdigställt 2013.
Uppdragsgivare Privat.
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Carl-Johan Alm
SJÖMAGASINET
Totalernovering och återställande av sjömagasin från 1700-talet. Ombyggt till kontor, konferenslokaler och utställningslokal 2004.
Nytt kök 2013.
Tegen
Namn Tegen
Datum 1996
Adress Bjurholmsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare AB Stadsholmen
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare
Renovering av kulturhistoriskt intressanta hus för användning som bostäder och ateljéer. Upprustat och ombyggt
Nominerat till ROT-priset 1997.
Västergötland
Namn Västergötland
Datum 2005
Adress Repslagargatan, Stockholm, Sverige
Skeden Idé, bygglov, projektering till färdig bygghandling. Färdigställt 2005.
Uppdragsgivare Byggnadsfirma Olov Lindgren AB
Handläggare Johan Harneby, Erik Griffiths Tillbyggnad hiss/utrymningstrappa
Medarbetare
Kvarteret Västergötland 6 i Stockholm består av fyra byggnader runt en gård mellan Götgatan och Repslagargatan på Södermalm.
Alla hus har varsamt renoverats och gården är iordningställd.

Bostadshuset kompletterades med hiss och två nya lägenheter på vinden.
Skolhuset renoverades och kontorslokaler och ny hiss tillkom.
Fabrikshuset med stort industrihistoriskt värde ägnades den största omsorgen.
K.A. Almgren Sidenväveri från 1833 är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa och som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne.
Nominerat till ROT-priset 2006.
En mycket varsam renovering/
restaurering gjordes och den ursprungliga miljön togs fram.
Vinden byggdes om till hörsal och utställning för muséet.
Huset kompletterades så diskret som möjligt med all nödvändig teknik; ny el, ventilation, värme, sprinklerinstallation och säkerhetssystem.
För att tillgodose kravet på tillgänglighet och utrymning kompletterades byggnaden med hiss och trappa i ett fristående ”torn” på gården. Tornet placerades fritt från byggnaden med glasade spänger som förbindelse för att tydligt skilja det nya från ursprunget och göra minsta möjliga ingrepp i byggnaden. Glasningen fick en utsmyckning med mönster ur Sidenväveriets samlingar.
Perseus
Namn Perseus
Datum
Adress Norra Benickebrinken, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Taksprånget AB
Handläggare Anders Bergkrantz, Anders Söderberg
Medarbetare
Restaurering och ombyggnad till 9 lägenheter och en lokal med hyresrätt.
Mäster Mikael
Namn Mäster Mikael
Datum 1992-1993
Adress Nytorgsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Generalkonsult. Program, hyresgästsamråd/evakuering, projektering fram till bygghandling, projektledning.
Uppdragsgivare Mäster Mikaels fastighets AB
Handläggare Claes Reichmann, Birgitta Lundgren
Medarbetare Göran Duvnäs, Anders Söderberg
Varsam upprustning av 23 lägenheter samt lokaler i hus från huvudsakligen 1800-talet på Södermalm. Gårdsupprustning.
Upprustningen utfördes år 1992-93.
Erhöll pris SAR/Boverket 1994 för varsam ombyggnad.
Lavmåsa
Namn Lavmåsa
Datum 2009
Adress
Skeden Skiss fram till färdigbyggt.
Uppdragsgivare Privat
Handläggare Anders Bergkrantz
Medarbetare Carl-Johan Alm, Anders Söderberg inredning
Ombyggnad och tillbyggnad av äldre fastighet samt nytt gästhus.
Echo
Namn Echo
Datum 1993
Adress Stortorget 18, Stockholm, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Stadsholmen, AB Svenska bostäder
Handläggare Johan Harneby
Medarbetare
Lägenheter och lokaler i hus från 1700-talet med delar från 1600-talet. Upprustat år 1992-93. Nominerat till Rotpriset 1994.
Ytterskär
Namn Ytterskär
Datum 2011
Adress Snöskostigen, Hägersten, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till Bygghandling. Färdigställt 2011.
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Ansvarig: Anders Bergkrantz, Eva Höglund systemhandling/ bygghandling, Anders Lundborg programhandling / systemhandling
Medarbetare Valentina Lind, Sandra van Rooij Edfelt
I Västertorp har uppförts ett bostadshus med 36 lägenheter samt garage under huset på uppdrag av Veidekke Bostad.
Huset projekterades i enlighet med Veidekkes Tellhus koncept, samt även för Svanenmärkning.
Den 29 augusti 2011 invigdes det som Nordens Första Svanen-märkta flerbostadshus.
Det innebär bland annat att det har hälften av koldioxid- utsläppen jämfört med ett vanligt bostadshus, den totala energianvändningen är 40% lägre än Boverkets norm för standardhus.
Ventilationen sker via FTX system, huset har låga energibehov.
Toftinge / Skäringe / Vämlinge
Namn Toftinge / Skäringe / Vämlinge
Datum 2007
Adress Tensta allé, Spånga, Sverige
Skeden Detaljplan, Förfrågningsunderlag för totalentreprenad, projektering/bygghandling. Färdigställt 2007.
Uppdragsgivare AB Svenska bostäder
Handläggare Åsa Lundberg, Toftinge, Per Åström, Skäringe, Sanna Fryk, Åsa Lundberg i startskedet, Vämlinge
Medarbetare Carl-Johan Alm, Valentina Lind, Katrin Haraldsson, Maria Söderström
TOFTINGE
Två loftgångshus från 1970 byggs till med totalt 30 nya lägenheter. Hiss och trappa i de befintliga husen utnyttjas även för den nya delen. Varje våningsplan har tre små lägenheter för att balansera det befintliga beståndet med övervägande treor. Högst upp finns två stora etagelägenheter. På bottenvåningen inryms lokaler och ny entré till hela huset. Detta är ett särskilt tillskott, eftersom det tidigare inte funnits några lokaler eller verksamheter i gatuplan.
SKÄRINGE
Tillbyggnader på 2 loftgångs-
hus. Genomförd detaljplan som möjliggör tillbyggnad på 7 loftgångshus på norra sidan av Tensta Allé.
I en första etapp projekterades och byggdes två av dessa till bostadsutställning Bo06. Projektet omfattade 2 lokaler i gatuplan, en tvättstuga och 22 lägenheter.
VÄMLINGE
Tre loftgångshus från 1970 byggs till på gavlar mot Tensta Allé med totalt 48 nya lägenheter. Två nya gemensamma tvättstugor. Hiss och trappa i de befintliga husen utnyttjas även för den nya delen. Varje våningsplan har tre små lägenheter för att balansera det befintliga beståndet med övervägande treor. Högst upp finns två stora etagelägenheter. På bottenvåningen inrymms lokaler och nya entréer till hela huset. I ett av husen förbereds även för restaurang i två plan med terrass mot gatan.
Kv Vämlinge är etapp 3 av 3. De två första etapperna Kv Skäringe och Kv Toftinge stod klara 2006 respektive 2010.
Finnberget
Namn Finnberget
Datum 2003
Adress Finnbergsvägen, Nacka, Sverige
Skeden Detaljplan till bygghandling. Färdigställt 2003
Uppdragsgivare JM AB, AB Borätt
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
Nybyggnad av fyra flerbostadshus med 75 st bostadsrättslägenheter och garage i två plan. Brf Saltsjöhöjden i Nacka.
Sjövik
Namn Sjövik
Datum 2010
Adress Fredsborgsgatan, Stockholm, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till Bygghandling.
Uppdragsgivare AB Stockholmshem
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sanna Fryk, Carl-Johan Alm
Nybyggnad av 3 hus innehållande 128 st lägenheter i 6-8 våningar.
I bottenvåningen mot Sjöviksvägen butikslokaler och en förskola i entréplan mot Fredsborgsgatan.
Selmedal
Namn Selmedal
Datum 1997
Adress Selmedalsvägen, Hägersten, Sverige
Skeden Projektering fram till färdig bygghandling. Färdigställt 1997.
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Iskra Crisci
Medarbetare
Nybyggnad av flerbostadshus med 7 st seniorbostadsrätter på tomt där Mälarhöjdens gamla Konsumbutik låg.
Långskeppet
Namn Långskeppet
Datum 2009
Adress Björketorpsvägen 9, Vällingby, Sverige
Skeden Idé, detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling. Färdigställt 2009.
Uppdragsgivare Långskeppet AB, Åke Sundvall AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Valentina Lind, Anna Martyniuk Kassai, Petra Gipp
Nybyggnad av 62 lägenheter och garage i Norra Ängby.
Garaget betjänar även en tidigare etapp med 144 lägenheter i om- och påbyggnad av befintliga bostadshus.
Husens 5 översta våningsplan är utförda med fullvolymselement.
Kornet
Namn Kornet
Datum 2001
Adress Bergshamra allé, Solna, Sverige
Skeden Idé, projektering fram till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Riksbyggen
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare
Nybyggnad av 13 lägenheter samt 9 radhuslägenheter i Bergshamra. Utsett till Bästa Riksbyggenprojekt år 2001.
Kippinge
Namn Kippinge
Datum 2006
Adress Hjulsta backar, Spånga, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, projektering till och med Bygghandling. Färdigställt 2006.
Uppdragsgivare AB Svenska bostäder
Handläggare Ansvarig: Anders Bergkrantz, Bo Stockman
Medarbetare Sandra van Rooij Edfelt
Förtätningsprojekt i anslutning till befintlig flerbostadsbebygg- else. Kippinge var en del av boutställningen BO-06 i Tensta och Hjulsta år 2006.
Totalt 14 stycken hyresrätts- radhus, vilka senare blev äganderätt och en miljöstation byggdes längs med Hjulsta Backar.
Varje radhus har 4 rum och kök i två plan med boyta 107 m2.
Husen är byggda av prefabricerade moduler i trä och monterade på plats.
Karpdammen
Namn Karpdammen
Datum 1999
Adress Aprikosgatan, Hässelby, Sverige
Skeden Idé, Detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling.
Uppdragsgivare AB Borätt, Seniorgården AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Iskra Crisci
Nybyggnad av bostäder på del av skolfastighet. Totalt 120 lägenheter i två etapper.
1994-1999.
Handkvarnen
Namn Handkvarnen
Datum
Adress Rinkebystråket, Rinkeby, Spånga, Sverige
Skeden Idé fram till bygghandling
Uppdragsgivare AB Borätt
Handläggare Eva Höglund, Åsa Lundberg, Eva Höglund ersätter under föräldraledighet
Medarbetare
Radhus i Rinkeby. Projektet initierades av Bergkrantz Arkitekter och rönte stort intresse bland politiker och i media, då de var de första bostadsrätterna i Rinkeby. Ursprungligen var avsikten klä in ett parkeringshus med radhus och mittemot placera radhus på mark. Etapp 1 innehåller 21 radhus på mark.

Tilldelades FöreningsSparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan
Stora Boendepris 2004
" - för att ha manifesterat socialt och ekonomiskt nyskapande arkitektur i Rinkeby utanför Stockholm."
Fägnaden
Namn Fägnaden
Datum 2010
Adress Hornsbergs Strand, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan till och med Bygghandling. Färdigställt 2010.
Uppdragsgivare Einar Mattsson Byggnads AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sandra van Rooij Edfelt, Johan Kilander, Iskra Crisci, Anders Lundborg
Kvarteret består av fyra trapphus i en U-formad byggnad med en liten trivsam innergård i söderläge och innehåller totalt 64 stycken lägen-heter fördelade på 1 - 5 RoK.
Kvarteret ligger utmed Franzéngatan som förlängs och ansluts mot Lindhagensgatan. Söder om kvarteret ligger den nyanlagda Nelly Sachs Park med både lekplatser och utsiktsplatser.
Dalmasen
Namn Dalmasen
Datum 2002
Adress Blackeberg, Stockholm, Sverige
Skeden Idé fram till färdig bygghandling. Färdigställt 2002
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare
Huset är integrerat med femtiotalsbebyggelsen runt torget, med bostads- och butikshus och Celsings tunnelbaneentré närmast inpå. Dalmasen är ett rent bostadshus i tolv våningar innehållande 24 seniorbostäder. De fyra första våningarna har en större utbredning och huset får sedan en slankare profil högre upp.
Bäverdalen
Namn Bäverdalen
Datum
Adress Rågsved, Stockholm, Sverige
Skeden
Uppdragsgivare
Handläggare
Medarbetare
Astrid
Namn Astrid
Datum 1999
Adress Spånga kyrkväg, Spånga, Sverige
Skeden Från Detaljplan, Idé/Projektering till och med Bygghandling. Färdigställt 1999.
Uppdragsgivare Seniorgården AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare
Nybyggnad av 25 senior- lägenheter i två hus med gemensam entré. Husen är förbundna med gångkulvert. Separat garage. Nominerat till Årets bygge 2000.
Gräshoppan
Namn Gräshoppan
Datum 2014
Adress Doktor Martingatan 1a, Södertälje, Sverige
Skeden Bygglov, systemhandling och bygghandling
Uppdragsgivare Åke Sundvall AB, HYRENTA (Ove & Carina Ljungstedt)
Handläggare Anders Bergkrantz, Iskra Crisci, Kri Bennström
Medarbetare Bo Stockman, Sanna Fryk
”Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utformning. Materialvalet betong och fasadens kulör harmoniserar och samtalar med funkishuset i söder och annan intilliggande bebyggelse i sitt formspråk.
Den indragna kungsvåningen med balkong runtom och översta byggnadsdelen i ett eget material bidrar till att minska intrycket av höjden.
De öppna balkongerna bidrar till att göra gården luftig”
Staven och Käppen
Namn Staven och Käppen
Datum 2012
Adress Stora Essingeavfarten, 112 64 Stockholm, Sverige
Skeden Idé, bygglov till bygghandling. Färdigställt 2012.
Uppdragsgivare AB Stockholmshem
Handläggare Anders Bergkrantz, Gustav Stjärnström
Medarbetare Valentina Lind, David Nilsson
Ombyggnad av 2 smalhus i Aspudden. För att bevara huset från rivning har vi vänt på planlösningen och placerat sovrum mot tyst sida. Ljud- och partikelhantering från Essingeleden har varit central i projekteringen. Byggnaderna är antikvariskt klassade som gröna.
Staven rymmer 18 lägenheter samt två nya marklägenheter, samtliga 2 RoK. Käppen har fått 4 nya marklägenheter på två plan i gammal målerilokal 1-3 Rok
Reservoaren
Namn Reservoaren
Datum Färdigställt 2008
Adress Nybohovsbacken, Stockholm, Sverige
Skeden Idé, detaljplan, projektering till bygghandling.
Uppdragsgivare Besqab, AB Svenska bostäder
Handläggare Sandra van Rooij Edfelt, Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Carl-Johan Alm, Marika Lundberg
Förtätning av bebyggelsen på Nybohovsberget. Hus 1: Bostadsrättslägenheter för Besqab. Hus 2 och 3: Hyreslägenheter för Svenska Bostäder. De tre husen rymmer totalt 116 lägenheter, 2 - 4 rok. Nybohovsberget bebyggdes 1960-62 med en storskalig bostadsbebyggelse i form av punkthus och långa lamellhus.

Sidsjö Hus L
Namn Sidsjö Hus L
Datum
Adress Hakon Ahlbergs väg, Sundsvall, Sverige
Skeden Detaljplan fram till bygghandling
Uppdragsgivare Sidsjöfastigheter AB
Handläggare Kri Bennström, Johan Kilander
Medarbetare Katrin Haraldsson, Carl-Johan Alm, Maria Söderström, Graham Hepworth
Trygghetsboende med 20 lägenheter i en ombyggd paviljong i Sidsjö f.d. mentalsjukhus. Projektet startade med en detaljplan för att möjliggöra ny bebyggelse i Sidsjöområdet. Under tiden har man byggt om flera paviljonger till annan användning och trygghetsboendet blev en av dessa.
Lövsta skritthus
Namn Lövsta skritthus
Datum 2004
Adress
Skeden Idé fram till bygghandling och utförande
Uppdragsgivare Privat
Handläggare Anders Bergkrantz, Carl-Johan Alm
Medarbetare
Hus för träning av hästar för privat uppdragsgivare.
Tallhöjden
Namn Tallhöjden
Datum 2012
Adress Bruksgatan 2, Södertälje, Sverige
Skeden Idé och detaljplan till bygghandling 2010. Färdigställt 2012.
Uppdragsgivare Besqab
Handläggare Bo Stockman
Medarbetare Maria Söderström, Kalle Danielsson
Lägenheterna har genomtänkta planlösningar och stora fönster som släpper in mycket ljus. Tanken var att förädla och ta hand om de grundidéer som fanns på platsen; naturen, sluttningen och vattnet. Samtliga lägenheter har balkong mot vattnet och flertalet har sjöutsikt eller sjöglimt. Husen är i souterräng och har putsade fasader i jordnära kulörer anpassade till den omkringliggande naturen. Stommen och ytterväggarna är i betong och gör husen till energieffektiva och välisolerade hus.
Surtsö
Namn Surtsö
Datum Färdigställt 2012
Adress Hanstavägen 80, 164 55 Kista, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling.
Uppdragsgivare Veidekke AB
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sanna Fryk, Anna Martyniuk Kassai
Projektet är det första där Veidekke projekterat enligt metoden VDC och ICE, det vill säga man tillsammans med konsulter och kunden bygger huset virtuellt”. Huset innehåller 57 bostadsrätter.
Fjällrutan
Namn Fjällrutan
Datum 2012
Adress Sjötorpsbrinken, Hässelby, Sverige
Skeden Bygglov fram till bygghandling
Uppdragsgivare Husab Byggnads AB
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare
Befintlig sommarstugetomt blev avstyckad med borätt till 2 stycken parhus. Husen är byggda i lättbetong. Storlek 4-6 RoK
Leendet
Namn Leendet
Datum 2011
Adress Franzéngatan 74, 112 15 Stockholm, Sverige
Skeden Från bygglov till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Index, Skanska
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sara Eklund, Sanna Fryk, Joel Sjögren
Nybyggnad av flerbostadshus i Hornsberg, Stockholm
Byggnaden rymmer 226 lägenheter och 7 st lokaler i ett kvarter.
Valla 2
Namn Valla 2
Datum Pågående
Adress Årstafältet, Stockholm, Sverige
Skeden Vinst i parallella uppdrag, detaljplaneskede
Uppdragsgivare SKB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Maria Söderström
Tillsammans med Utopia Arkitekter ritar vi varsin halva av ett kvarter på Årstafältet, Valla. Förslaget bygger på en idé om ett relativt öppet kvarter med bra kontakt med den kringliggande staden. Öppningar och passager till den gemensamma gården ansluter till lokalgator. Husen kläs med skivmaterial som möjliggör variation av kulörer och struktur och skapar karaktär och mångfald inom kvarteret. Tak bekläs i största mån med vegetation för att förbättra dagvatten hantering, ge ett trevligt visuellt intryck och bra närmiljö.
Jublet
Namn Jublet
Datum Färdigställt 2013
Adress Franzéngatan 80, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan, bygglov, systemhandling, bygghandling.
Uppdragsgivare Index, Skanska
Handläggare Jonas Björkman
Medarbetare Sara Eklund, Sanna Fryk, Calle Alm, Linus von Essen Fransson, Anna Kassai
Nybyggnad av bostadshus i Hornsberg, Stockholm. Byggnaden rymmer 240 lägenheter och 8 st lokaler samt garage i källaren. 11 trappuppgångar varav de tre närmast kajen även har varsin ”takvilla” med stora terrassytor högst upp.
Övre Varis och Södra slänten
Namn Övre Varis och Södra slänten
Datum 2012-2016
Adress Danvikshem, Nacka, Sverige
Skeden Detaljplan till färdig systemhandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Jonas Björkman, Johan Kilander, Marika Lundberg
Medarbetare
Danvikshem, Övre Varis och Södra slänten. Två nya vårdboenden i anslutning till Danvikshems äldreboende. Övre Varis, ligger norr om huvudbyggnaden med utsikt över Stockholms inlopp och Södra slänten, ligger söder om huvudbyggnaden med södervända terrasser. Byggnaderna ligger i souterräng i kuperat landskap och utförs i mörkt tegel. De knyter på så sätt an till sin historiska omgivning. Totalt ca 70 vårdplatser.
Årstafältet
Namn Årstafältet
Datum 2017
Adress Årstafältet, Stockholm, Sverige
Skeden Detaljplan
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai, Elin Sundvall, Calle Hjertstrand Brensén
Tillsammans med Vera Arkitekter ritar vi ett kvarter på Årstafältet, Valla. Vi ritar vartannat trapphus, en gestaltningsidé som skapar en spontan variation men samtidigt kräver samordning för att skapa en sammanhållen och fungerande helhet. Andra kännetecken för kvarteret, som innehåller flerbostadshus, stadsradhus och förskola, är varierande höjder, takterrasser och platsbildningar.

Bocken
Namn Bocken
Datum Färdigställt 2010
Adress Regeringsgatan 60, Stockholm, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Svensk Handels Hus
Handläggare Johan Kilander
Medarbetare Carl-Johan Alm
Tillbyggnad på innergård av kontorsfastighet från 1914 (ark. Sundstarnd och Frumerie). Sju våningar med ett mötesrum per plan. Förberett under ombyggnadsprojekt från 2004-2006.
Skåningen
Namn Skåningen
Datum Färdigställt 2013
Adress Drachmannsgatan, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström
Medarbetare Gustav Stjärnström, Sverker Arvidsson, Torbjörn Brensén, Jenny Söderberg
Punkthus i 11 våningar, 41 lägenheter, 2-4 rok. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergi system för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. Fasad av betongelement med ingjutet tegel.

Stenyxan
Namn Stenyxan
Datum 2011
Adress Vultejusvägen 67, Bromma, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare SMÅA AB, Familjen Hoffman
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Lina Lindqvist
11 st radhus i tre plan, 153 kvm. Prefabricerad stomme.
Foto: Michael Perlmutter, Patric Johansson
Åsnen
Namn Åsnen
Datum Byggår 2016-2017
Adress Sköntorpsvägen 27, Årsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Fortis AB
Handläggare Kri Bennström, Gustav Stjärnström, Sanna Fryk
Medarbetare Sara Eklund, Anna Martyniuk Kassai, Sandra Van Rooij Edfeldt, Clara Schubert, Maria Söderström
Tre projekt i ett. På ett befintligt kontorshus från 60-talet har vi ritat 3 snedställda bostadslameller i massivträkonstruktion. En stålbalkskonstruktion med plats för installationer skiljer gammalt och nytt. De totalt 111 lägenheterna, varav de flesta smålägenheter, nås via loftgång. Till de större lägenheterna på gavlarna hör också de långa balkongerna som ger byggnaderna en specifik karaktär. Det befintliga huset byggs om till skola och butiker. Öster om påbyggnaden har vi ritat ett studenthus med 90 lägenheter i brant terräng. Med sin fasad av glaserat tegel får huset en helt egen särprägel.
Tabellen
Namn Tabellen
Datum Färdigställt 2016
Adress Attundagränd 3, Sollentuna, Sverige
Skeden Från tävling till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Green Door
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Anna Martyniuk Kassai, Katrin Haraldsson, Maria Söderström
Vinst i en entreprenadtävling som utlystes av Sollentuna kommun 2013. Byggnaden är utförd med stomme och bärande fasad i prefabricerad betong. Projektet är byggt med termodeck, ett lågenergisystem för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. Fasad av betongelement med ingjutet tegel. De fyra fasaderna sluter sig kring en atriumgård som rymmer byggnadens kommunikation, loftgångssystem och hisschakt. Bostadshuset innehåller 156 studentlägenheter.
Sandhamn
Namn Sandhamn
Datum Färdigställt 2013
Adress Edagränd, Farsta, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare HMB Construction AB, Familjebostäder
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Maria Söderström, Sanna Fryk, Eva Höglund, Katrin Haraldsson
Vinst i entreprenadtävling utlyst av Familjebostäder, i samarbete med HMB Construction. Två punkthus om 9 våningar ligger i en kraftig sluttning. Konstnärlig utsmyckning är fint integrerad med terrasseringar och gårdsmiljö. Den gemensamma gården ovan garage avslutas med en sockel i grafisk betong.
Konstnärlig utsmyckning: Jennifer Forsberg
Foto: Michael Perlmutter
Klockleund
Namn Klockleund
Datum 2017
Adress Perstorpsvägen 125, 123 63 Farsta, Sverige
Skeden Detaljplan
Uppdragsgivare Åke Sundvalls AB
Handläggare Calle Hjertstrand Brensén
Medarbetare Clara Schubert
Klockelund utgör en del av ett större stadsutvecklingsområde mellan Nynäsvägen och Dreviken i Farsta. I kvarterets västra del föreslår vi en robust bebyggelse med fasader i tegel. Husen trappar mellan 5 och 6 våningar och bildar en tydlig siluett mot gatan. Indragna balkonger och bearbetade entréer ger karaktär åt kvarteret som innehåller både bostadsrätter, hyresrätter och en förskola. Totalt ca 90 lägenheter.
Danvikshem, Kyrklängan
Namn Danvikshem, Kyrklängan
Datum Färdigställt 2016
Adress Danvikshemsvägen 8, 131 31 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Stiftelsen Danviks hospital
Handläggare Eva Höglund
Medarbetare Clara Schubert, Katrin Haraldsson, Tanja Van Meulenbrock
Danviks hospital är Sveriges äldsta stiftelse och har en historia sedan 1500-talet. Den byggnad som inrymmer verksamheten idag, byggdes av Kreuger och Toll och ritades av Aron Johansson med invigning år 1915. Danvikshem har byggts om och moderniserats många gånger sedan dess och den lägre delen av Danvikshem som vetter ut mot vattnet och kallas för kyrklängan, är den senaste i raden av ombyggnader. Kyrklängan som tidigare inrymde personalbostäder är nu ombyggt till demensboende i två avdelningar.
Foto: Patric Johansson
Banken
Namn Banken
Datum Färdigställt 2015
Adress Landsvägen 60, Sundbyberg, Sverige
Skeden Från detaljplan till färdig bygghandling
Uppdragsgivare Förvaltaren
Handläggare Carl-Johan Alm
Medarbetare Katrin Haraldsson, Eva Höglund, Maria Söderström, Gustav Stjärnström, Sanna Fryk
Kvarteret Banken, ritat av Åke Östin, byggdes 1969 för att fungera som personalbostäder åt Marabou och rymmer efter ombyggnad, lägenheter, särskilt boende, butiker och lokaler. Fasaden har fått en ny beklädnad av fibercementskivor och sockelvåningen har fått nya inslag av cortenplåt men behållit sin ursprungliga beklädnad av skiffer.
Foto: Patric Johansson
Finnboda Trädgårdar
Namn Finnboda Trädgårdar
Datum 2017
Adress Östra Finnbodavägen 34, 131 72 Nacka, Sverige
Skeden Från detaljplan till systemhandling
Uppdragsgivare HSB Stockholm
Handläggare Marika Lundberg, Clara Schubert
Medarbetare
Efter vinst i parallella uppdrag 2005, utlyst av HSB och Stiftelsen Danviks hospital, har vi ritat 109 seniorlägenheter om 5 huskroppar. De är belägna högt uppe på Finnbodaberget, en fantastisk plats med makalös utsikt och en spännande historia. De fem huskropparna utgörs av tre smalhus och två korshus. Två olika typologier med olika karaktär som kompletterar den befintliga bebyggelsen uppe på Finnbodaberget.